Bent ú de burgemeester die Westerveld zoekt?

Medio mei 2024 neemt Rikus Jager afscheid als burgemeester van Westerveld. In de speciale raadsvergadering van 14 november jl. heeft de gemeenteraad een profielschets vastgesteld om op zoek te gaan naar een nieuwe burgemeester. Tijdens deze extra raadsvergadering ging de Commissaris van de Koning, mevrouw Klijnsma, hierover in gesprek met de raad.

Profielschets en vacature

De profielschets geeft meer informatie bij de vacature die vanaf vandaag, woensdag 15 november 2023, tot donderdag 7 december 2023 open staat. Klik hier om de profielschets te bekijken. De vacature wordt gepubliceerd in de Staatscourant en daarnaast in Binnenlands Bestuur, VNG-magazine en op Rijksoverheid.nl. Benieuwd naar de hele vacature? Kijk dan op Burgemeestersvacatures - Provincie Drenthe 

Terugkijken raadsvergadering over de profielschets

U kunt de speciale raadsvergadering, waarin de Commissaris van de Koning over de profielschets in gesprek ging met de raad, terugkijken op Politieke avond Westerveld (royalcast.com)

Rapportage inwonersonderzoek

Inwoners hebben hun mening kunnen geven over het profiel voor een nieuwe burgemeester via een vragenlijst. Daarnaast is er gesproken met maatschappelijke organisaties en belangrijke bestuurlijke partners om input op te halen voor de profielschets. Lees hier de rapportage van het inwonersonderzoek. 

Dossier Westerveld

Meer weten over Westerveld? Bekijk dan Dossier Westerveld

Vervolg

De Commissaris van de Koning  bespreekt alle kandidaten met de vertrouwenscommissie. Deze commissie wordt gevormd door de fractievoorzitters uit de gemeenteraad aangevuld met wethouder Boonstra als adviseur, de raadsgriffier als secretaris en de gemeentesecretaris als diens plaatsvervanger. De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten. Naar verwachting komt de commissie in het vroege voorjaar van 2024 naar de gemeenteraad met een voordracht tot aanbeveling van een kandidaat. Direct aansluitend aan de besloten raadsvergadering waarin het aanbevelingsbesluit wordt genomen, zal in een openbare vergadering de aanbeveling bekend worden gemaakt.
De nieuwe burgemeester internet