Dossier Westerveld

Wat heeft de gemeente te bieden en waar liggen de grootste uitdagingen voor de komende jaren? In 'Dossier Westerveld' vindt u de meest actuele informatie op een rijtje.

Het coalitieakkoord 'Bouwen aan de toekomst'

In maart 2022 zijn de laatste gemeenteraadsverkiezingen geweest. De coalitiepartijen Duurzaam Sterk Westerveld, VVD Westervelkd en CDA Westerveld hebben op dinsdag 31 mei 2022 het coalitieakkoord 'Bouwen aan de toekomst' gepresenteerd.

Begroting 2024

Voor 2024 heeft de gemeente Westerveld veel plannen. In de begroting 2024 (PDF - 4MB) zijn deze plannen financieel uitgewerkt en met het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad op dinsdag 7 november zijn de budgetten beschikbaar gesteld om deze plannen uit te voeren. De gemene deler van veel van de plannen is het leefbaar maken en houden van de dorpen en kernen in Westerveld.

Omgevingsvisie

Wat is de koers voor onze leefomgeving in de gemeente Westerveld voor de komende 20 jaar? Onze ambities en waaraan we werken of gaan werken, staan beschreven in de Omgevingsvisie. Met de visie geven we ruimte aan ideeën en plannen uit de samenleving of de markt. Zo staat in hoofdlijnen beschreven hoe Westerveld omgaat met belangrijke onderwerpen zoals woningen, bereikbaarheid, klimaat, economie en (maatschappelijke) voorzieningen.

Integraal veiligheidsplan

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in onze samenleving; het raakt ons immers allemaal. We kunnen stellen dat Westerveld een relatief veilige gemeente is. Dat willen we graag zo houden. Dit doen we samen met de inwoners, organisaties, bedrijven en een groot aantal maatschappelijke partners, zoals politie, Openbaar Ministerie, brandweer, scholen, woningbouwcorporaties en zorgpartners. Zo weten we wat er speelt en kunnen we doen wat nodig is. De onderwerpen waar we ons de komende jaren op zullen gaan richten zijn verder uitgewerkt in het Integraal veiligheidsplan 2023-2027

Gemeentemagazine & Cultuurgids

Het gemeentemagazine is een handige leidraad bij het zoeken naar informatie over Westerveld. Daarnaast staan er interessante artikelen en informatie in over de politieke en ambtelijke organisatie van de gemeente, organisaties, verenigingen en bedrijven en vindt u er alle nuttige adressen en contactgegevens. Het gemeentemagazine Westerveld is digitaal te raadplegen.

We vinden het belangrijk dat inwoners van alle leeftijden kennis kunnen maken met Kunst en Cultuur en zich aan kunnen sluiten bij een stichting of vereniging. In onze gemeente is er heel veel te doen! In de cultuurgids hebben we het aanbod van meer dan 150 verenigingen, musea en bibliotheken verzameld en gebundeld. In de gids vindt u informatie en contactgegevens. Blader de gids eens rustig door!

Introductiefilm 'Werken bij gemeente Westerveld'

In onze gastvrije gemeente rollen we de rode loper voor mensen uit! Bij Westerveld zijn we allemaal hoofdrolspelers. Iedereen draagt voor een belangrijk deel bij aan een optimale dienstverlening voor onze inwoners. De sfeer is prettig en open en de drempel is hier laag. Jouw nieuwe werkplek bevindt zich in een van de mooiste gemeenten van Nederland. Dit betekent dat jouw werkomgeving en de dossiers zich afspelen in het decor van drie prachtige natuurgebieden, bedrijvige brinkdorpen met mooie rietgedekte boerderijen, Unesco werelderfgoed De Koloniën van Weldadigheid, maar liefst 63 vakantieparken die jaarlijks veel toeristen trekken en volop cultuur en activiteiten. Kortom, je komt te werken in een veelzijdige en kleurrijke gemeente. Nieuwsgierig geworden? Bekijk onze promotiefilm

Raad Westerveld

De gemeenteraad van Westerveld bestaat uit zeventien raadsleden verdeeld over zeven fracties. Alle informatie, zoals vergaderingen en stukken en informatie over de raadsleden vindt u op de website van de raad.