Wethouder Homme Geertsma

Wethouder Homme Geertsma

Wethouder Homme Geertsma (CDA)

Beheer openbare ruimte & milieu

 • Wegen
 • Groen & water, overige ruimte
 • Verkeersveiligheid
 • Milieubeleid
 • Duurzaamheid
 • Reiniging
 • Riolering

Onderwijs, sport en jeugdzorg

 • Basisonderwijs
 • Lokaal onderwijsbeleid inclusief peuterspeelzalen
 • Sport inclusief zwembaden
 • Jeugdzorg

Overzicht openbare (neven)functies van de collegeleden (PDF - 333 kB)