Collegeprogramma

Dinsdag 13 mei 2014 is het coalitieakkoord van VVD, PvdA en CDA gepresenteerd. In dit akkoord - U en wij, samen Westerveld - staan de plannen voor de toekomst van Westerveld globaal beschreven.

Beleid op hoofdlijnen

Met andere woorden: beleid op hoofdlijnen. De slag naar details, concretere doelen en acties, de vertaling naar activiteiten heeft het college vervolgens gemaakt met inwoners, ketenpartners en medewerkers. Iedereen was uitgenodigd om mee te denken (tijdens thema-avonden of in de vorm van het insturen van een (digitaal) formulier).

Op maandag 26 januari 2015 heeft het college het collegeprogramma 2014-2018 'Samen waarmaken' gepresenteerd en een zogeheten reactienota. In deze nota zijn alle binnengekomen reacties (samengevat) van een antwoord van het college voorzien.

Documenten