Burgemeester Henderikus (Rikus) Jager

Burgemeester Henderikus (Rikus) Jager

Burgemeester Henderikus (Rikus) Jager

  • Openbare orde en veiligheid
  • Bedrijfsvoering en algemene zaken
  • Monumentenbeleid, archeologie en UNESCO
  • Lokale economie, recreatie en toerisme (gedeeltelijk)
  • Cultuurbeleid (gedeeltelijk)