Lijst nevenfuncties collegeleden

Overzicht nevenfuncties college gemeente Westerveld.

Burgemeester Jager

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Lid veiligheidsberaad (politie);
 2. Lid bestuur veiligheidsregio drenthe;
 3. Lid driehoeksoverleg zuidwest-drenthe;
 4. Voorzitter van de vereniging van drentse gemeenten;
 5. Voorzitter georganiseerd overleg;
 6. Lid stuurgroep maatschappij van weldadigheid (belvedère);
 7. Lid stuurgroep koloniën van weldadigheid op de werelderfgoedlijst;
 8. Lid kernteam regio zwolle;
 9. Lid algemeen bestuur eems dollard regio;
 10. Voorzitter klankbordgroep advisering participatie luchtvaart.

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Lid van de raad van advies Kuurman Schildersgroep Hoogezand;
 2. Voorzitter van de Stichting Groningen Orgelland;
 3. Voorzitter van Cultuurbrug Eemsdelta Appingedam;
 4. Vice-voorzitter van de Stiftung Kultur am Emsdelta e.v. Emden;
 5. Lid van het Algemeen bestuur van de Internationale Dollardroute te Leer;
 6. Beschermheer van de Chr. Muziekvereniging Constantijn Huygens;
 7. Beschermheer van de brassband Greidebrassband te Greidehoek;
 8. Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting vrienden van de Nicolaikerk te Appingedam;
 9. Lid van de werkgroep rond duurzame energie Energy Valley;
 10. Lid van de Raad van advies en aanbeveling Provinciale Groninger Brassband;
 11. Voorzitter Nederlandse Toer Fiets Unie;
 12. Lid Comité van aanbeveling Stichting sociaal culturele activiteiten Jozefkerk Assen;
 13. Lid Comité van Aanbeveling en Advies van het project A7 wordt Art7;
 14. Beschermheer van Slagwerkensemble Appingedam;
 15. Toezichthouder van de Stichting Jachtexamens.

Wethouder Doeven

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Lid algemeen bestuur werkvoorzieningschap Reestmond;
 2. Aandeelhouder in de AVA ROVA;
 3. Lid algemeen bestuur IGSD Steenwijkerland – Westerveld
 4. Lid bestuur Markerein;
 5. Lid stuurgroep Oude Willem;
 6. Lid van de Drentse Afvalcommissie;

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Pander (bezoldigd).

Wethouder De Haas

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Lid dagelijks bestuur Werkvoorzieningschap Reestmond;
 2. Bestuurslid Recreatieschap Drenthe;
 3. Bestuurslid GGD Drenthe;
 4. Lid stuurgroep Oggz.

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt: geen.

Wethouder Smidt

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Lid bestuur Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS;
 2. Bestuurslid grote plattelandsgemeenten P10;
 3. Lid portefeuillehouderoverleg Economische zaken Regio Zwolle;.
 4. Lid algemeen bestuur werkvoorzieningschap Reestmond
 5. Lid stuurgroep Jeugd Zuidwest Drenthe;
 6. Lid stuurgroep Recht op Leren;
 7. Lid stuurgroep voor- en vroegschoolse educatie;
 8. Lid stuurgroep RMC (voortijdig schoolverlaten).

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. KHS Begeleiding en Advies (bezoldigd).

11 februari 2020