Lijst nevenfuncties collegeleden

Overzicht nevenfuncties college gemeente Westerveld.

Burgemeester Jager

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Lid veiligheidsberaad (politie);
 2. Lid bestuur veiligheidsregio Drenthe;
 3. Lid driehoeksoverleg Zuidwest-Drenthe;
 4. Voorzitter van de vereniging van Drentse gemeenten;
 5. Voorzitter georganiseerd overleg;
 6. Lid stuurgroep Maatschappij van Weldadigheid (Belvedère);
 7. Lid stuurgroep Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst;
 8. Lid kernteam Regio Zwolle;
 9. Lid algemeen bestuur Eems Dollard Regio.

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Lid van de raad van advies Kuurman Schildersgroep Hoogezand;
 2. Voorzitter van de Stichting Groningen Orgelland;
 3. Voorzitter van Cultuurbrug Eemsdelta Appingedam;
 4. Vice-voorzitter van de Stiftung Kultur am Emsdelta e.v. Emden;
 5. Lid van het Algemeen bestuur van de Internationale Dollardroute te Leer;
 6. Beschermheer van de Chr. Muziekvereniging Constantijn Huygens;
 7. Beschermheer van de brassband Greidebrassband te Greidehoek;
 8. Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting vrienden van de Nicolaikerk te Appingedam;
 9. Lid van de werkgroep rond duurzame energie Energy Valley;
 10. Lid van de Raad van advies en aanbeveling Provinciale Groninger Brassband;
 11. Voorzitter Nederlandse Toer Fiets Unie;
 12. Lid Comité van aanbeveling Stichting sociaal culturele activiteiten Jozefkerk Assen;
 13. Lid Comité van Aanbeveling en Advies van het project A7 wordt Art7;
 14. Beschermheer van Slagwerkensemble Appingedam;
 15. Toezichthouder van de Stichting Jachtexamens.

Wethouder Doeven

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Aandeelhouder in de AVA ROVA;
 2. Lid bestuur Markerein;
 3. Lid van de Drentse Afvalcommissie;
 4. GR Publiek Vervoer.

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Pander (bezoldigd).

Wethouder Boonstra

 1. Nevenfuncties verbonden aan het ambt:
 2. Lid Dagelijks Bestuur (DB) Werkvoorzieningschap Reestmond;
 3. Lid Aandeelhoudersvergadering RENDO;
 4. Aandeelhouder in de AVA ENEXIS Holding;
 5. Aandeelhouder in de AVA CBL Vennootschap bv AVA AVA Vordering op ENEXIS bv (i.v.m. vordering op Essent);
 6. Aandeelhouder in de AVA Publiek belang elektriciteitsproductie;
 7. Aandeelhouder in de AVA Waterleidingmaatschappij Drenthe;
 8. Aandeelhouder in de AVA Vitens bv;
 9. Aandeelhouder in de AVA WADINKO BV
 10. Bestuurslid Recreatieschap Drenthe;
 11. Lid Algemeen bestuurlijk overleg (ABO) Jeugd Zuid-Drenthe
 12. Lid algemeen bestuurlijk overleg ABO Jeugdhulp Drenthe
 13. Lid stuurgroep voor- en vroegschoolse educatie
 14. Lid stuurgroep RMC (voortijdig schoolverlaten)
 15. Bestuurslid GGD Drenthe;
 16. GR SCC-ONS

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Set-up medewerker World Servants (onbezoldigd)

Wethouder Masselink

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Bestuurslid Drentse bedrijfslocaties
 2. Bestuurslid grote plattelandsgemeenten P10;
 3. Lid portefeuillehouderoverleg Economische zaken Regio Zwolle;
 4. Lid Algemeen Bestuur GR Werkvoorzieningschap Reestmond;
 5. Lid Regionaal platform arbeidsmarkt (RPA) IJssel-Vecht;
 6. Lid bestuur Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD);
 7. Lid samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe;
 8. Lid stuurgroep regionaal landschap Drents Fries grensgebied;
 9. Lid bestuurlijke tafel van LNV en provincie voor het project gewasbeschermingsmiddelen
 10. Lid bestuurlijk overleg Actium.

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Dierenarts (bezoldigd)
 2. Lid ledenraad VVAA (bezoldigd)
 3. Lid Raad van Afgevaardigden KNMvD (onbezoldigd)