Lijst nevenfuncties collegeleden

Overzicht nevenfuncties college gemeente Westerveld.

Burgemeester Jager

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Lid veiligheidsberaad (politie);
 2. Lid bestuur veiligheidsregio Drenthe;
 3. Lid driehoeksoverleg Zuidwest-Drenthe;
 4. Voorzitter van de vereniging van Drentse gemeenten;
 5. Voorzitter georganiseerd overleg;
 6. Lid stuurgroep Maatschappij van Weldadigheid (Belvedère);
 7. Lid stuurgroep Koloniën van Weldadigheid op de werelderfgoedlijst;
 8. Lid kernteam Regio Zwolle;
 9. Lid algemeen bestuur Eems Dollard Regio.

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Lid van de raad van advies Kuurman Schildersgroep Hoogezand;
 2. Voorzitter van de Stichting Groningen Orgelland;
 3. Voorzitter van Cultuurbrug Eemsdelta Appingedam;
 4. Vice-voorzitter van de Stiftung Kultur am Emsdelta e.v. Emden;
 5. Lid van het Algemeen bestuur van de Internationale Dollardroute te Leer;
 6. Beschermheer van de Chr. Muziekvereniging Constantijn Huygens;
 7. Beschermheer van de brassband Greidebrassband te Greidehoek;
 8. Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting vrienden van de Nicolaikerk te Appingedam;
 9. Lid van de werkgroep rond duurzame energie Energy Valley;
 10. Lid van de Raad van advies en aanbeveling Provinciale Groninger Brassband;
 11. Voorzitter Nederlandse Toer Fiets Unie;
 12. Lid Comité van aanbeveling Stichting sociaal culturele activiteiten Jozefkerk Assen;
 13. Lid Comité van Aanbeveling en Advies van het project A7 wordt Art7;
 14. Beschermheer van Slagwerkensemble Appingedam;
 15. Toezichthouder van de Stichting Jachtexamens.

Wethouder Doeven

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Aandeelhouder in de AVA ROVA;
 2. Lid bestuur Markerein;
 3. Lid van de Drentse Afvalcommissie;
 4. GR Publiek Vervoer.

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Pander (bezoldigd).

Wethouder Boonstra

 1. Nevenfuncties verbonden aan het ambt:
 2. Lid Dagelijks Bestuur (DB) Werkvoorzieningschap Reestmond;
 3. Lid Aandeelhoudersvergadering RENDO;
 4. Aandeelhouder in de AVA ENEXIS Holding;
 5. Aandeelhouder in de AVA CBL Vennootschap bv AVA AVA Vordering op ENEXIS bv (i.v.m. vordering op Essent);
 6. Aandeelhouder in de AVA Publiek belang elektriciteitsproductie;
 7. Aandeelhouder in de AVA Waterleidingmaatschappij Drenthe;
 8. Aandeelhouder in de AVA Vitens bv;
 9. Aandeelhouder in de AVA WADINKO BV
 10. Bestuurslid Recreatieschap Drenthe;
 11. Lid Algemeen bestuurlijk overleg (ABO) Jeugd Zuid-Drenthe
 12. Lid algemeen bestuurlijk overleg ABO Jeugdhulp Drenthe
 13. Lid stuurgroep voor- en vroegschoolse educatie
 14. Lid stuurgroep RMC (voortijdig schoolverlaten)
 15. Bestuurslid GGD Drenthe;
 16. GR SCC-ONS

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Voorzitter Kerkenraad Gereformeerde Kerk Haren - Onnen (onbezoldigd)
 2. Set-up medewerker World Servants (onbezoldigd)

Wethouder Vedder

Nevenfuncties verbonden aan het ambt:

 1. Bestuurslid Drentse bedrijfslocaties
 2. Bestuurslid grote plattelandsgemeenten P10;
 3. Lid portefeuillehouderoverleg Economische zaken Regio Zwolle;
 4. Lid Algemeen Bestuur GR Werkvoorzieningschap Reestmond;
 5. Lid Regionaal platform arbeidsmarkt (RPA) IJssel-Vecht;
 6. Lid bestuur Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD);
 7. Lid samenwerkingsagenda Zuidwest-Drenthe;
 8. Lid stuurgroep regionaal landschap Drents Fries grensgebied;
 9. Lid bestuurlijke tafel van LNV en provincie voor het project gewasbeschermingsmiddelen
 10. Lid bestuurlijk overleg Actium.

Nevenfuncties, niet verbonden aan het ambt:

 1. Eigenaar Rodive BV (en Revamo groep) (bezoldigd)
 2. Voorzitter VvE Tivoliflat (onbezoldigd)
 3. Bestuurslid Koninklijke Metaalunie – district Noord (bezoldigd)
 4. Secretaris Vereniging voor Thermische Spuittechnieken (onbezoldigd)
 5. Lid adviesraad Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V. (onbezoldigd)
 6. Voorzitter vereniging Industrieel 3D printcluster (onbezoldigd)
 7. Lid stuurgroep 3D Printkompas (onbezoldigd)
 8. Penningmeester Rotary Meppel (per juli ’22) (onbezoldigd)
 9. Bestuurslid stichting De vrienden van Big Stones 8 (onbezoldigd)