Wethouder Henk Doeven

Wethouder Doeven

Wethouder Henk Doeven (DSSW/SW)

  • Beheer openbare ruimte waaronder: wegen, groen, verkeer(sveligheid), afval, reiniging, riolering
  • Duurzaamheid (technisch) inclusief energiestrategie
  • Natuurterreinen
  • Sport en maatschappelijke voorzieningen (waaronder dorpshuizen, zwembaden en sportaccommodaties)
  • Handhaving
  • Gedeelte van cultuur