Wethouder Henk Doeven

Wethouder Doeven

Wethouder Henk Doeven (DSSW/SW)

  • Beheer openbare ruimte waaronder: wegen, groen & verkeer en overige ruimte, verkeersveiligheid en afval, reiniging, riolering
  • Natuurterreinen
  • Onderwijs, sport en jeugdzorg, waaronder: basisonderwijs, lokaal onderwijsbeleid, zwembaden en dorpshuizen
  • Duurzaamheid (tijdelijk vanwege het vertrek van de heer W. de Jong)
  • Cultuur (gedeeltelijk) (tijdelijk vanwege het vertrek van de heer W. de Jong)