Wethouder Henk Doeven

Wethouder Henk Doeven

Wethouder Henk Doeven (DSW)

  • Beheer openbare ruimte waaronder: wegen, groen, verkeer(sveligheid), afval, reiniging, riolering
  • Verkeer en vervoer
  • Duurzame energie
  • Natuur
  • Milieu (inclusief afval)
  • Kunst, cultuur en musea
  • Maatschappelijke voorzieningen en sport