Wethouder Jacob Boonstra

 Wethouder Jacob Boonstra

Wethouder Jacob Boonstra (CDA)

  • Sociaal domein (inclusief zorg en onderwijs)
  • Recreatie en toerisme (inclusief het programma Vitale Vakantieparken)
  • Financiën
  • Grondexploitatie
  • Volksgezondheid
  • Participatie