Wethouder Jelle de Haas

Wethouder De Haas

Wethouder Jelle de Haas (Gemeentebelangen)

  • Lokale economie (gedeelte), recreatie en toerisme
  • Duurzame landbouw
  • Sociaal domein (Wmo en Participatiewet, excl. Jeugdzorg)
  • Volksgezondheid