Wethouder Jelle de Haas

Wethouder De Haas

Wethouder Jelle de Haas (Gemeentebelangen)

  • Lokale economie (gedeeltelijk), vrijetijdseconomie, werk & inkomen, recreatie en toerisme
  • Burgerparticipatie
  • Zorg en welzijn, waaronder zorgbeleid/Wmo, sociaal cultureel werk en vreemdelingenbeleid