Wethouder Roel Vedder

 Wethouder Roel Vedder

Wethouder Roel Vedder (VVD)

  • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief wonen en bouwen)
  • Duurzame energie
  • Economie (inclusief landbouw)
  • Natuur
  • Handhaving