Hoe vindt Westerveld een nieuwe burgemeester?

In mei 2024 stopt Rikus Jager als burgemeester van Westerveld. Een commissie, samengesteld uit leden van de gemeenteraad, gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. Gerjo Ballast, gemeenteraadslid en voorzitter van de commissie blikt vooruit op de zoektocht: ‘Dit is een belangrijk en intensief proces waar we ook graag inwoners bij betrekken’, vertelt hij. ‘Wettelijk is bepaald dat de gemeenteraad een voordracht voor een burgemeester doet. De feitelijke benoeming is een Koninklijk Besluit.’

Waar begin je met zoeken? 

Het begint ermee dat we als commissie in beeld brengen wat de uitdagingen en ambities voor deze gemeente zijn. Dat weten we deels omdat we zelf inwoners van Westerveld zijn en deels omdat we als gekozen volksvertegenwoordigers meemaken welke onderwerpen in het gemeentebestuur op de agenda staan. Dit beeld kan met inbreng van inwoners scherper worden ingekleurd. Daarom praten  we deze maand met vertegenwoordigers van diverse organisaties uit verschillende aandachtsgebieden. Van landbouw tot dorpenplatform, van natuur en milieu tot recreatie en met  organisaties in het sociaal domein. Met de informatie uit al deze gesprekken schrijven we dit najaar een profielschets voor een nieuwe burgemeester. Deze profielschets wordt door de raad vastgesteld, waarna een vacature wordt opengesteld.

Kunnen inwoners ook meepraten?

Jazeker, we willen heel graag van zoveel mogelijk inwoners weten welke kwaliteiten ze belangrijk vinden voor de burgemeester van Westerveld. Vanaf 15 september kunnen alle inwoners daarom via een vragenlijst aangeven wat ze meer en minder belangrijk vinden in een burgemeester. De rol en taken van een burgemeester zijn in principe natuurlijk voor iedere gemeente hetzelfde. Maar iedere gemeente heeft ook iets eigens, de inwoners, de ruimte en economie, de opgave die er ligt. Dit geeft richting aan de eigenschappen waar we speciaal op gaan letten. 

En verder is het aan de politieke achterkamertjes?

Ja en nee. Nadat de profielschets in een openbare vergadering is vastgesteld, vinden de sollicitatieprocedure en het besluit tot een voordracht inderdaad in beslotenheid plaats. Dat is vooral bedoeld om de privacy van sollicitanten te beschermen. Nee, omdat het benoemingsproces voor een burgemeester veel minder politiek is geworden. Steeds vaker solliciteren ook mensen zonder politieke achtergrond. De taken van een burgemeester zijn de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. En ze zijn net als de samenleving complexer geworden. Dit maakt het des te belangrijker om vooral op kwaliteiten te selecteren. Het feit dat dit proces achter gesloten deuren plaatsvindt, helpt de commissie ook om over de politieke verschillen heen te kijken. Samen zoeken we de beste burgemeester voor Westerveld.

Meer informatie

Meer informatie over de burgemeestersprocedure vindt u op Wie wordt de nieuwe burgemeester?. Vanaf 15 september is hier een link naar de digitale vragenlijst te vinden. Invullen op papier kan vanaf die datum in de hal van het gemeentehuis, de bibliotheken en supermarkten in Westerveld.