Archief

In het archief staan de programmabegrotingen, jaarverslagen, voor- en najaarsrapportages van het lopende en voorgaande jaren.

 • Najaarsrapportage

  In de najaarsrapportage geeft het college inzicht in de financiën en of de doelen uit het beleid zijn behaald.

 • Programmabegroting

  In de programmabegroting bepaalt de gemeenteraad het beleid in hoofdlijnen voor het komende jaar.

 • Jaarverslagen

  De programmarekening van de gemeente Westerveld bestaat uit het financieel jaarverslag en de jaarrekening.

 • Voorjaarsrapportage

  Elk jaar stelt het college voor de komende jaren een financiële toekomstvisie op. Dit heet de voorjaarsrapportage.