Voorjaarsrapportage

Elk jaar stelt het college voor de komende jaren een financiële toekomstvisie op. Dit heet de voorjaarsrapportage.