Najaarsrapportage

In de najaarsrapportage geeft het college van de gemeente Westerveld zowel de beleidsmatige als financiële stand van zaken weer.