Programmabegroting

Via de programmabegroting bepaalt de gemeenteraad per programma hoe het beleid in hoofdlijnen voor het komende jaar eruit ziet en wat de kosten en baten daarvan zijn. Het college werkt dit uit in de productenbegroting.