Voorjaarsrapportage

Elk jaar stelt het college voor de komende jaren een strategische toekomstvisie op. Hierin geeft het college aan wat de belangrijkste kwaliteiten zijn van de gemeente. Dit gebeurde tot 2016 in de perspectiefnota, maar is nu opgenomen in de voorjaarsrapportage. De voorjaarsrapportage bevat ook de laatste financiële actualisering voor het huidige begrotingsjaar.