Aanwijzingsbesluit locaties verzamelsystemen 2023 i.v.m. invoering diftar

Vanaf 31 augustus 2023 tot en met 12 oktober 2023 ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders van Westerveld, overwegende dat de gemeenteraad heeft besloten tot het invoeren van diftar en dat het daarvoor noodzakelijk is dat boven- en ondergrondse restafval-/ PMD-containers voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen worden geplaatst; gelet op de “Afvalstoffenverordening Westerveld 2019”; hebben besloten de volgende locaties aan te wijzen voor het plaatsen van bovengrondse verzamelcontainers (restafval en PMD):

 • De Kolk 1, Wilhelminaoord;
 • Het Moer Wittelte, t.h.v. Wapserveenseweg 21, Wittelte;
 • Molenweg Havelte, t.h.v. Molenweg 76, Havelte;
 • Schukkingpad Havelte, t.h.v. Schukkingpad 8, Havelte;
 • Weegbree 38, Havelte;
 • Lesturgeonplein Vledder, t.h.v. Lesturgeonplein 6;
 • Havelter Schapendrift t.h.v. Havelter Schapendrift 22;
 • Bungalowpark Doldersum t.h.v. openbare weg, Bungalowpark 82 en 83;
 • Bungalowpark Doldersum t.h.v. Bungalowpark hoek Dieverseweg;
 • Bisschopshof Diever t.h.v. Bisschopshof nr. 10;
 • De Wijert Diever, t.h.v. De Wijert 6, Diever.

de volgende locaties aan te wijzen voor het plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers(rastafval en PMD):

 • Kolonieweg Havelte, t.h.v. containeropslag van het park;
 • Boterpol Wateren t.h.v. Boterpol 10.

Dit besluit kan worden aangehaald als: "Aanwijzingsbesluit locaties plaatsing verzamelsystemen 2023 in verband met invoering diftar”. Het besluit treedt op de dag na bekendmaking in werking.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift schrijven naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 50, 7970 AB  Havelte. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag van bekendmaking op ‘www.overheid.nl’.

Contact 

Team Openbare Ruimte, telefoonnummer 14 0521.