Agenda hoorzitting 17 juni 2021

De agenda van de hoorzitting onafhankelijke bezwarencommissie op donderdag 17 juni 2021 is als volgt:

  • 13.30 uur: bezwaarschrift tegen het afwijzen van een verzoek om subsidie;
  • 14.15 uur: bezwaarschrift tegen het afwijzen van een ingebrekestelling;
  • 15.00 uur: bezwaarschriften tegen het afwijzen van een verzoek om handhaving.

Vanwege de coronamaatregelen vinden de hoorzittingen digitaal plaats.

wijzigingen voorbehouden