Agenda hoorzitting 22 juli 2021

De agenda van de hoorzitting onafhankelijke bezwarencommissie op donderdag 22 juli 2021 is als volgt:

  • 13.30 uur: Bezwaarschrift tegen een van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van de bovenbouw van een stal door een nieuwe bovenbouw in de vorm van een serrestal;
  • 14.30 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
  • 15.15 uur: Bezwaarschriften tegen het besluit waarbij een drank- en horecavergunning is verleend.

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Diever in de raadzaal.

wijzigingen voorbehouden