Agenda hoorzitting onafhankelijke bezwarencommissie 22 september 2022

(onder voorbehoud van wijzigingen)

13.30 uur: besloten zitting

14.15 uur: bezwaarschrift tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek om handhaving van de bedrijfsbestemming op het perceel Ten Darperweg 82 in Wapse

15.00 uur: besloten zitting

 

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis te Diever