Agenda hoorzitting onafhankelijke bezwarencommissie 24 november 2022

(onder voorbehoud van wijzigingen)

13.30 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit op grond van de Participatiewet.

15:00 uur: Bezwaarschriften tegen besluiten op verzoeken permanente bewoning en wijziging bestemmingsplan.

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Diever