Agenda hoorzitting onafhankelijke bezwarencommissie 7 juli 2022

De agenda van de hoorzitting onafhankelijke bezwarencommissie op donderdag 7 juli 2022 is als volgt:

  • 13.30 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit waarbij een aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling is gelaten:
  • 14.15 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit waarbij een verzoek om handhaving is afgewezen:
  • 15.00 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit waarbij een verzoek om handhaving is afgewezen;
  • 15.45 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit waarbij een last onder dwangsom is opgelegd.

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Diever in kamer 18.

wijzigingen voorbehouden