Klacht indienen

Direct regelen

Iedere gemeente wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij de gemeente indienen.

Aanvraag

Indienen klacht

Het indienen van een klacht over de gemeente doet u:

Online

Bovenaan deze pagina vindt u het digitale formulier. Hier logt u in met DigiD.

Telefonisch

U licht uw klacht toe in een telefoongesprek. Er wordt dan geprobeerd de klacht direct op te lossen. Gaat dat niet naar uw tevredenheid, dan heeft u de mogelijkheid om alsnog uw klacht via het digitale formulier in te dienen.

Ontvangstbevestiging

U krijgt een schriftelijke bevestiging als uw klacht is ontvangen. In deze bevestiging leest u ook over het verdere verloop van de procedure (onder andere de termijnen die in acht genomen moeten worden en wie de klacht behandelt). Neemt de gemeente uw klacht niet in behandeling, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden die de gemeente daaraan stelt? Dan wordt u daarvan binnen 4 weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht.

De Nationale ombudsman

Als u een klacht heeft, maakt u eerst gebruik van de klachtenregeling van de gemeente. Pas als u er samen met de gemeente niet uitkomt, kan de Nationale ombudsman uw klacht behandelen.