Kwaliteitshandvest

Voor onze dienstverlening hebben we regels (servicenormen) opgesteld die beschrijven welke prestaties u van ons mag verwachten.

Prestaties die u van ons mag verwachten

Deze regels zijn vastgelegd in het kwaliteitshandvest: de zogenaamde servicenormen. Hierin beschrijven we welke prestaties u van ons mag verwachten.

In de onderstaande documenten vindt u meer informatie, waaronder ook tips voor een snelle service aan de balie:

Suggesties voor een betere dienstverlening

Heeft u suggesties die kunnen bijdragen tot een betere dienstverlening of een vraag of opmerking naar aanleiding van ons kwaliteitshandvest? Graag horen wij dat van u.

U kunt ons hierover een e-mail sturen via info@gemeentewesterveld.nl. Wij geven u dan graag persoonlijk antwoord. Als u een antwoord op prijs stelt, vragen wij u om uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer in uw e-mail te vermelden.