Onderzoek klanttevredenheid

De gemeente doet regelmatig onderzoek om te weten te komen wat burgers, ondernemers en organisaties vinden van de dienstverlening.

De aandachtspunten die daarbij naar voren komen worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Klanttevredenheid algemeen

Over de afgelopen 6 jaar heeft de gemeente deelgenomen aan onderzoeken naar klanttevredenheid van de dienstverlening aan de balie, de telefoon en op het digitaal loket op onze website. De onderzoeken Benchmarking Publiekszaken, en Dashboard Dienstverlening waren mede ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken en zijn uitgevoerd door onderzoeksbureaus.

Dienstverlening aan ondernemers

Eveneens hebben we de afgelopen 6 jaar onderzoeken naar de klanttevredenheid over de publieke dienstverlening bij ondernemers onderzocht. Het gaat hierbij om een uitgebreide versie van het onderzoek MKB-vriendelijkste gemeente, het Bewijs van Goede Dienst, en de Ondernemerspeiling.