Over het archief

Hier vindt u alle informatie voor een bezoek aan ons archief, contactgegevens, de historie van het archief en het bezoekersreglement.

Historie van de gemeente

Drenthe bestond ooit uit zes dingspelen: Sleen, Anloo, Vries, Rolde, Diever en Beilen. Een dingspel (ook: dingspil) was een rechtsgebied. De naam is afgeleid van de rechtszitting , ding genoemd, die werd gehouden. De dingspelen waren weer onderverdeeld in kerspelen, kerkelijke parochies. Het Dieverderdingspel bestond grotendeels uit plaatsen die nu ook nog in de gemeente Westerveld liggen. De kerspelen en het dingspil zijn blijven bestaan tot aan het eind van de 18e eeuw. 

Daarna vormden de grotere plaatsen een eigen gemeente en een gemeentehuis, al was dat in het begin van de 19e eeuw vaak een ruimte in een herberg. Dwingeloo en Havelte werden zelfstandige gemeenten. Diever en Vledder vormden eerst één gemeente, die in 1819 werd gesplitst. Na een gemeentelijke herindeling in 1998 is de gemeente Westerveld ontstaan uit de gemeenten Diever, Dwingeloo, Havelte  en Vledder.

Het gemeentearchief

Het gemeentearchief bevindt zich in het hart van het gemeentehuis. Het archief zelf is niet toegankelijk voor bezoekers. Er is een bezoekersruimte ingericht waar archiefstukken kunnen worden ingezien, het is daarom alleen mogelijk om op afspraak het gemeentearchief te bezoeken. Ook is het mogelijk dat wij archiefonderzoek voor u uitvoeren, als u zelf niet in de gelegenheid bent om naar het archief te komen.

Drents Archief Westerveld

Via de website van het Drents Archief Westerveld zijn gemeenteinventarissen te raadplegen. De stukken zelf zijn via de gemeente in te zien. Daarnaast zijn er in de gemeente vier historische verenigingen actief waar informatie opgevraagd kan worden.