Westerveld Inclusief

Gemeente Westerveld wil dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, psychische aandoening of chronisch zieken. Om dat voor elkaar te krijgen, werkt de gemeente aan zes onderwerpen.

  • Medewerkers van de gemeente en bedrijven vertellen over het onderwerp, zodat zij rekening leren houden met mensen met een beperking.
  • Zorgen dat het voor mensen met een beperking makkelijker wordt om werk te vinden.
  • Praten met inwoners die zorg krijgen om te horen hoe het met ze gaat.
  • Zorgen dat mensen zich minder eenzaam voelen. Vooral mensen tussen 20 en 40 jaar oud.
  • Dorpen beter toegankelijk maken. Zodat bijvoorbeeld mensen in een rolstoel ook naar de dorpshuizen, brinken en musea kunnen.
  • Bij het maken van beleid meer rekening houden met wat mensen met een beperking willen en nodig hebben.