Visuals onderzoek Westerveld Inclusief

Een onderzoek naar ervaringen van mensen met een beperking in de gemeente Westerveld: 62 mensen geïnterviewd en bevraagd aan de hand van: gesprek, focusgroep, meeloopdag en een spel.

Een onderzoek naar ervaringen van mensen met een beperking in de gemeente Westerveld, uitwerking boven afbeelding

Gelijke kansen

Bewustwording maatschappij nodig om kansen te creëren:

  • Mensen in een instelling: meer aandacht voor gelijke kansen door bijvoorbeeld begeleiding activiteiten.
  • Mensen buiten een instelling: buiten instelling meer zelf doen.

Gelijke kansen, uitwerking boven afbeelding

Bewustwording

De 1e stap naar een inclusieve samenleving:

  • Rekening houden: hetzelfde doel bereiken loopt anders bij mensen met beperking.
  • Van weten naar begrijpen.

Bewustwording, uitwerking boven afbeelding

Zorg en ondersteuning

Inwoners zijn tevreden!

Zorg en ondersteuning, uitwerking boven afbeelding

Opleiding, werk en gezin

  • Opleiding: beperkingen kunnen invloed hebben op opleidingsniveau. Hopelijk niet op behalen van dromen!
  • Werk: commerciële voordelen inzichtelijk maken.
  • Gezin: familie, vrienden & netwerk zijn heel belangrijk!

Opleiding, werk, gezin, uitwerking boven afbeelding

Vertegenwoordiging

Mensen met een beperking betrekken bij beslissingen die gemaakt worden over hen.

Vertegenwoordiging, uitwerking boven afbeelding

Conclusie

  1. Meestal doen wat ik graag wil, soms met hulp!
  2. Andere manier van kijken en beleven.
  3. Grotere bewustwording nodig over mensen met een beperking.

Conclusie, uitwerking boven afbeelding