Nieuws

 • Burgemeester Jager bevestigt bordje UNESCO Werelderfgoed

  Vanmorgen heeft burgemeester Jager het eerste bordje UNESCO Werelderfgoed onder het bordje Frederiksoord geschroefd.

 • Wethouder Boonstra deelt zomerpretpakketten uit

  Wethouder Boonstra deelt deze week samen met de Beweegcoaches, Welzijn Mensenwerk, de Voedselbank en Vluchtelingenwerk 65 zomerpretpakketten uit aan kinderen en jongeren in Westerveld die opgroeien in armoede.

 • Politieke avond Westerveld 5 juli 2022

  Op dinsdag 5 juli 2022 om 15:00 uur vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats.

 • Frisse Doorstart na corona groot succes

  Maar liefst 90 lokale verenigingen en stichtingen uit Westerveld hebben een subsidieaanvraag ingediend voor een Frisse Doorstart na corona. Vrijwilligersorganisaties in de gemeente Westerveld konden een bedrag van € 250 tot € 2.000 aanvragen voor initiatieven om de organisatie toekomstbestendiger te maken. Door de grote belangstelling en om geen vereniging of stichting teleur te stellen, is er voor gekozen om de helft van het aangevraagde bedrag aan alle goedgekeurde plannen toe te kennen. Hiermee is het volledige subsidiebedrag verdeeld.

 • College van Westerveld stuurt brief naar ministers LNV en gedeputeerde en Provinciale Staten provincie Drenthe

  Een brief met onderstaande tekst is vanuit het college van burgemeester en wethouders van Westerveld gestuurd naar de ministers mevrouw Van der Wal en de heer Staghouwer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief uit het college de zorg over de stikstofplannen van het kabinet en de voortvarendheid waarmee de reductiepercentages op de kaart zijn ingekleurd.