Nieuws RSS icoon

 • Pilot Actief Wandelen in Vledder

  In september start er een pilot Actief Wandelen in Vledder. De pilot bestaat uit zes lessen. De lessen worden gehouden op donderdag 12, 19 en 26 september en 3, 10 en 17 oktober 2019 van 10.00 tot 11.00 uur. De start is bij sporthal de Spronk in Vledder.

 • Commissievergadering 27 augustus

  De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 27 augustus om 20.00 uur in de raadzaal.

 • Verkiezing beste fietsgemeente

  De landelijke verkiezing voor de beste fietsgemeente is gestart. Gemeente Westerveld is benieuwd naar uw ervaring met het fietsen in onze gemeente.

 • Wegafsluiting De Hoek in Vledder

  Op maandag 26 augustus 2019 starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de uitbreiding Vledder Noord fase 1a in Vledder. De weg tussen Het Kerkpad en Torenlaan ter hoogte van De Hoek is afgesloten.

 • Gemeente Westerveld zoekt vernieuwende en innovatieve ideeën

  De nieuwe uitvoeringsregel ‘Initiatieven’ is per 1 juli 2019 in werking getreden. Deze vervangt de huidige regeling maatschappelijke initiatieven. Op hoofdlijnen blijft de uitvoeringsregel hetzelfde: initiatieven moeten een maatschappelijk effect hebben relevantie en meerwaarde bieden op het bestaand voorzieningen niveau. Er zijn een aantal wijzingen: indieners moeten draagvlak voor het initiatief aantonen en beschrijven in het plan. Verder moeten de initiatieven innovatief en vernieuwend zijn, want met de uitvoeringsregel wil de gemeente vernieuwende ideeën stimuleren en aanjagen. Het is ook voor een individu mogelijk geworden om subsidie aan te vragen.