Nieuws

 • Historisch gemeentearchief Westerveld te bezoeken

  In het hart van het gemeentehuis in Diever bevindt zich de archiefbewaarplaats van de gemeente. Hier worden de stukken van het gemeentearchief in een kluis bewaard. Stukken van de Burgerlijke Stand, bouwdossiers, aanleg van straten of woonwijken, maar ook notulen van raadsvergaderingen zijn hier terug te vinden. Bezoekersinformatie en het nieuwe bezoekersreglement zijn vanaf nu beschikbaar op de website.

 • Actualisatie informatiegids Westerveld Gemeentemagazine

  Vanaf deze week (30 januari) is Akse Media gestart met het actualiseren van de redactionele adressen en acquisitie voor de nieuwe informatiegids van Westerveld, het gemeentemagazine 2023-2024.

 • Werk in uitvoering

  In opdracht van de gemeente voert Schagen Infra de komende weken op diverse plekken in onze gemeente onderhoudswerkzaamheden uit aan betonwegen die kampen met krimpvoegen. Dit kan voor oponthoud zorgen. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden starten op 30 januari aanstaande en duren circa 2 weken.

 • Extra informatieavond op 6 februari in Vledder- Westerveld Bespaart Energie

  Op maandag 6 februari vindt een extra informatieavond Westerveld Bespaart Energie plaats in Naobuur in Vledder. De avond start om 19.30 uur (inloop 19.00 uur). Tijdens de informatieavond krijgen de aanwezigen energiebesparingstips en informatie over het gebruik van isolatiematerialen en mogelijkheden tot financiële ondersteuning met als doel hun energierekening omlaag te brengen. De bijeenkomsten in Havelte op 19 januari en Wilhelminaoord op 23 januari waren druk bezocht.

 • Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid opgenomen in de Canon van Nederland

  De Koloniën van Weldadigheid zijn toegetreden tot het netwerk van de Canon van Nederland. De officiële markering van de toetreding vond plaats in Museum de Proefkolonie in Frederiksoord in het bijzijn van leerlingen van OBS de Kievitshoek uit Wilhelminaoord en gedeputeerde Nelleke Vedelaar. In het Canonnetwerk werken musea en erfgoedinstellingen samen om de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen. De historische locaties in Frederiksoord-Wilhelminaoord en Veenhuizen van de Nederlandse Koloniën van Weldadigheid zijn als sleutelstuk opgenomen en vertellen een verhaal bij het venster Koning Willem I.