Nieuws RSS icoon

 • Toegang tot minimaregelingen in Westerveld verruimd

  De gemeenteraad van Westerveld is op dinsdag 2 maart 2021 akkoord gegaan met het vernieuwde minimabeleid. Het minimabeleid van de gemeente Westerveld is in de afgelopen periode geactualiseerd en eenvoudiger gemaakt. De toegang tot de minimaregelingen is, daar waar mogelijk, verruimd voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

 • Gemeente Westerveld geselecteerd als koploper in het koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning

  Op dinsdag 2 maart 2021 vond de kick-off plaats van het koploperproject onafhankelijke cliëntondersteuning van Movisie. Gemeente Westerveld is geselecteerd als één van de koplopers binnen dit project. Movisie ondersteunt in opdracht van initiatiefnemers VNG, Ieder(In) en de Koepel van Adviesraden sociaal domein koplopergemeenten in Nederland. Zij zetten zelf stappen op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning en inspireren hun regio's dat ook te doen.

 • Minder gewasbeschermingsmiddelen door te kiezen voor resistente leliesoorten

  In december 2019 is door de gemeente Westerveld opdracht gegeven aan de stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (ROL) voor een onderzoek naar resistente leliesoorten. Dit onderzoek is, naast de bijdrage van de gemeente, medegefinancierd door de donateurs van stichting ROL en het landelijke leliefonds vanuit de sector (KAVB). Uit het onderzoek blijkt dat door het kiezen voor resistente leliesoorten er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn om deze soorten te telen.

 • Aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking

  Eind februari verstuurt de gemeente de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen 2021. Het biljet gemeentelijke belastingen van gemeente Westerveld kunt u ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid.

 • Politieke avond Westerveld 2 maart 2021

  Op dinsdag 2 maart om 20.00 uur vindt er weer een Politieke avond Westerveld plaats. In verband met het coronavirus betreft het een digitale vergadering.