Zoekresultaten

282 resultaten voor ‘’

 • Gaswinning

  In de gemeente Westerveld wordt gas gewonnen. Dit gas wordt gewonnen uit velden. Deze velden liggen in of deels in de gemeente Westerveld.

 • Beweegcoaches

  De gemeente Westerveld heeft vier beweegcoaches in dienst, met elk hun eigen taken en werkzaamheden.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Als u een huwelijk of partnerschap aangaat, vult u een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in.

 • Verkoop bouwkavels Meester Onsteestraat Zorgvlied

  In Zorgvlied is samen met de dorpsgemeenschap het plan ontwikkelt om woningbouw te realiseren aan de Meester Onsteestraat. Het plan bestaat uit een eerste en een tweede fase. De eerste fase is ontwikkeld door Aannemingsbedrijf Dons & Troost. In de tweede fase is er ruimte voor vier vrijstaande woningen en twee twee-onder-één-kapwoningen

 • Cliëntondersteuning

  Mensen met een zorgvraag hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Westerveld kunt u zich laten bijstaan door de volgende instanties:

 • Ontheffing Lhee-Kraloo

  Wilt u met een gemotoriseerd voertuig de zandweg Lhee-Kraloo gebruiken? Dan heeft u een ontheffing nodig.

 • Bomen kappen

  Gaat u een boom kappen of drastisch snoeien en bent u eigenaar van die boom? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Vraag eerst een vooroverleg aan als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen.

 • Rijbewijs

  U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

 • Europees Erfgoedlabel voor de Koloniën van Weldadigheid?

  De Ministerraad heeft op voorstel van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van Engelshoven ingestemd dat Nederland samen met België de Koloniën van Weldadigheid bij de Europese Unie voordraagt voor een Europees Erfgoedlabel. In Drenthe heeft alleen het herinneringskamp Westerbork dit label. Wat het Europees Erfgoedlabel inhoud, leest u op deze pagina. Eind 2019 wordt duidelijk of het label wordt verleend.

 • Leerplicht

  Regels over verzuim van school en verlof buiten vakanties.

 • Nieuwsbrief juli 2018

  pdf, 256kB

  Nieuwsbrief juli 2018

 • Bodemonderzoek

  Er is een bodemonderzoek nodig wanneer een bouwwerk wordt aangemerkt als een verblijfsruimte waar (nagenoeg) voortdurend mensen verblijven.

 • Subsidie voor waardering

  Voert uw stichting of vereniging belangrijke activiteiten uit voor inwoners? Dan kunt u in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie.

 • Forensenbelasting

  U betaalt forensenbelasting als u lange tijd in de gemeente verblijft, maar ergens anders woont.

 • Initiatieven

  De intentie van de gemeente is om samen te bouwen aan een spannende, leuke, zorgzame, mooie en energieke samenleving. De gemeente wil dan ook initiatieven stimuleren die bijdragen aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, toerisme en leefbaarheid van de gemeente Westerveld. Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief, wil de gemeente een handje helpen met (financiële) middelen en/of meedenken met uw plan.

 • Wijzer met je geld in Westerveld

  Wijzer met je geld in Westerveld is de folder van de gemeente Westerveld over regelingen (zowel landelijk als gemeentelijk) waar mensen met een laag inkomen aanspraak op kunnen maken.

 • Digitale gemeentegids

  Adressen en informatie van overheidsinstellingen, verenigingen, stichtingen, organisaties in Westerveld.

 • Bouwwerkzaamheden melden of afmelden

  Meld hier de start of het gereed zijn van uw bouwwerkzaamheden.

 • Volwassenenfonds Sport & Cultuur

  Vanaf dit jaar is het voor volwassenen met weinig of geen inkomen mogelijk om mee te doen aan sport- of culturele activiteiten. De gemeente Westerveld haakt aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, in navolging van het succesvolle Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 • Bestemmingsplanprocedure

  Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, moet een ruimtelijke procedure gevolgd worden.

 • Huisnummer aanvragen

  U kunt bij de gemeente een nieuw huisnummer aanvragen voor een woning of pand.

 • Eigen bijdrage

  Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Deze is maximaal € 19,- per maand per huishouden.

 • Containers

  De afvalcontainers horen bij de woning en zijn geen persoonlijk bezit. Als u verhuist, laat u de containers leeg en schoon achter bij de woning.

 • Handige links en informatie

  Hier vindt u links naar andere websites en overige informatie over zorg en inkomen.

 • Digitale evenementenborden

  Op zeven prominente plaatsen in Havelte, Uffelte, Diever (2), Dwingeloo (2) en Frederiksoord staan digitale evenementenborden waarop evenementen en lokale activiteiten getoond worden.

 • Kunsttentoonstellingen

  De ruime en zeer lichte publiekshal wordt gebruikt voor kunsttentoonstellingen.

 • Openbaar vervoer

  Het OV-bureau Groningen Drenthe is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de gemeente Westerveld.

 • Werkvoorzieningen

  Meer informatie over werkvoorzieningen zoals Reestmond en Voorziening Beschut werk.

 • Open Monumentendag 2020: 'Leer Monument(tje)!'

  Het tweede weekend van september 2019 - van zaterdag 12 september tot en met zondag 13 september - staat de gemeente Westerveld weer in het teken van de landelijke en Europese Open Monumentendag. Het thema voor 2020 is 'Leer Monument(tje)'

 • Adresonderzoek

  Als u vermoedt dat een persoon onterecht op uw adres ingeschreven staat, kunt u een adresonderzoek aanvragen.

 • No cure no pay

  Hoe werkt no cure no pay?

 • Dwingeloo Heuvelenweg Batingheweg Poolweg_DO_PLAN_20190524-PDF A0 1op200 Heuvelenweg Poolweg

  pdf, 172kB
 • Meerkamp Havelte

  In de woonwijk Meerkamp in Havelte wordt het openbaar groen aangepakt. Samen met inwoners van de wijk maakt de gemeente Westerveld een plan voor de herinrichting van het groen in de wijk.

 • Bouwkavels Kalterbroeken Diever

 • Factsheet Westerveld 220819

  pdf, 1MB
 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  Belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden staan in de registers van de burgerlijke stand.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  U kunt de gemeente machtigen om het totaalbedrag aan belastingen automatisch te incasseren.

 • Kopie belastingaanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie van uw belastingaanslag krijgen.

 • Bestemmingsplan inzien

  Wilt u weten welke activiteiten in een gebied of in een pand zijn toegestaan? Raadpleeg het bestemmingsplan.

 • Recreatie en toerisme

  Jaarlijks komen veel toeristen en recreanten naar Westerveld. De omgeving heeft vakantiegangers en dagrecreanten dan ook veel te bieden.

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Westerveld heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers en mantelzorgers uit onze gemeente.

 • IOAW aanvragen

  Bent u geboren vóór 1 januari 1965 en ná uw 50ste werkloos geworden? Dan kunt u na de WW of WGA-uitkering recht hebben op een IOAW-uitkering

 • Havelte, partiële herziening Meerkamp_ontwerp_1_Toelichting

  pdf, 824kB
 • Energiecoaches

  De energiecoaches van de Energie Coörporatie Westerveld kunnen inwoners helpen met het verduurzamen van hun woning.

 • Laadpalen elektrische auto's

  De provincies Groningen en Drenthe willen het vervoer groener en slimmer maken. Elektrische auto's dragen daaraan bij. Voldoende openbare laadpalen stimuleren elektrisch rijden.

 • Licht in de openbare ruimte

  In dit beleidsplan staat hoe de gemeente Westerveld omgaat met de openbare verlichting.

 • Koloniën van Weldadigheid

  In 2017 is het UNESCO Werelderfgoed nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid voorgedragen bij UNESCO in Parijs; in 2020 is een geactualiseerd nominatiedossier door de Belgische regering opnieuw ingedient. Op deze pagina vindt u het nominatiedossier en meer informatie.

 • Landschapsontwikkelingsplan

  Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft een heldere en concrete visie op het landschap.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Het uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont.

 • Onroerende-zaakbelastingen

  De onroerendezaakbelastingen (OZB) is de belasting op uw huis, grond of bedrijf.

 • Vledder e.o. in Actie!

 • Snippergroen: verhuur, verkoop of bruikleen

  U kunt een aanvraag indienen voor het huren, kopen of gebruiken van snippergroen.

 • Toeristische bewegwijzeringsborden

  In de gemeente staan wegwijzers met verwijzingen naar toeristische en recreatieve trekpleisters.

 • Door mijn verhuizing heb ik de beschikking pas nu ontvangen. Echter, de bezwaartermijn is voorbij. Wat nu?

 • Themapagina Wijzer met je geld

  pdf, 937kB
 • Slopen

  Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Begrafenis of crematie

  Veel nabestaanden laten zich bij het regelen van een begrafenis of crematie bijstaan door een uitvaartondernemer.

 • Bodemkwaliteit

  Als u grond- en bouwmaterialen wilt toepassen, moet u zich aan het Besluit bodemkwaliteit houden. Voor grondverzet is er een bodemkwaliteitskaart.

 • Ophaaldagen afval

  De ROVA leegt de grijze, groene en oranje huisvuilcontainers. U vindt de afvalkalender met data op de website of in de app van ROVA.

 • Ik ben slechts gebruiker van het pand. De vastgestelde waarde geldt ook voor de waterschapsomslag gebouwd. Krijg ik nu ook een dergelijke aanslag?

 • Compost

  U kunt compost gebruiken om de bodem van uw tuin te verbeteren.

 • Rampen en crisis

  De kans dat er in de gemeente Westerveld een ramp gebeurt is klein, maar altijd aanwezig. Daarom is het goed om stil te staan bij de risico’s die er zijn.

 • Nieuwsbrief Kalterbroeken april 2020

  pdf, 114kB
 • Uitbetalen uitkering en bijzondere bijstand

  Meer informatie over de uitbetaling van een uitkering en bijzondere bijstand.

 • Voor welke periode is de nieuwe WOZ-waarde geldig?

 • Afval scheiden

  Vrijwel alle huishoudens in Westerveld hebben 3 containers voor het huishoudelijk afval. Hier leest u welk afval in welke container hoort.

 • Grondwater

  Bij grondwateroverlast is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de perceeleigenaar.

 • Vitaal Wilhelminaoord e.o.

 • Woonvisie

  Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Westerveld vastgesteld. De Woonvisie is een actualisering van het woonbeleid zoals is opgenomen in de Structuurvisie en de Visie op Wonen.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met de belastingaanslag of WOZ-beschikking? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Monumentenzorg en archeologie

  Met 8 beschermde dorpsgezichten en bijna 300 beschermde rijks-, provinciale-, en gemeentelijke monumenten is Westerveld één van de grootste plattelands-monumentengemeenten van Nederland.

 • Zorg en ondersteuning

  Ondersteuning en begeleiding (Wmo) van mensen die thuis zorg krijgen, jeugdhulp (Jeugdwet).

 • Eigen bijdrage Wmo 2020

  pdf, 174kB
 • Ontwerptekening groenstrook Entinghehof – Brugesakker

  pdf, 735kB
 • Verkennend onderzoek

  Gemeente Westerveld heeft mede namens de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) met de provincie Drenthe op 4 juli 2019 een openbare informatieavond georganiseerd over gewasbeschermingsmiddelen. Hierin werd door het RIVM de resultaten gepresenteerd van het Onderzoek Blootstelling Omwonenden (OBO). Aansluitend op deze bijeenkomst is besloten om in een bestuurlijk overleg (waarin de verschillende overheidslagen vertegenwoordigd zijn), mogelijke oplossingen te verkennen voor deze brede problematiek. Als eerste is gezamenlijk met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek, met als doel: beter inzicht te krijgen in de problematiek rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de zorgen van omwonenden daarover. De uitkomsten van de verkenning zijn verwoord in het rapport met als titel: 'Uitgesproken'.

 • Huisregels

  Bezoekers van het gemeentehuis moeten de volgende huis- en gedragsregels in acht nemen.

 • Bezorgen identiteitskaart of paspoort

  U kunt uw paspoort of identiteitskaart nu ook laten bezorgen. U hoeft hiervoor dus niet meer twee keer naar het gemeentehuis.

 • Rijksmonumenten

  De gemeente Westerveld telt ruim 180 gebouwde rijksmonumenten.

 • Taalpunt

  In de gemeente Westerveld heeft 11 tot 13% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat zij het minimale niveau op het gebied van taal hebben. Het lezen en invullen van formulieren, het (voor)lezen van een boek of het lezen van een bijsluiter levert problemen op. Door middel van het taalpunt helpt de gemeente Westerveld hen.

 • Bereken uw recht

  Via de website van het Nibud kunt u direct zien op welke toeslagen, tegemoetkomingen en subsidies u recht heeft.

 • Gladheidbestrijding

  De bestrijding van gladheid is een van de kerntaken van de gemeente, maar we verwachten van onze inwoners ook een positieve bijdrage.

 • Reconstructie wegen Dwingeloo

  Afgelopen voorjaar is samen met de inwoners en ondernemers uit Dwingeloo een ontwerp gemaakt voor de reconstructie van een aantal wegen in Dwingeloo.

 • Woning kopen of huren

  Een huis kopen of huren is een belangrijke stap. Verschillende instanties helpen u met informatie of een financiële bijdrage.

 • Regionale Uitvoeringsdienst

  Gemeenten en de provincie hebben de uitvoerende milieu- en bodemtaken gebundeld in de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

 • Vluchtelingenpaspoort

  Bent u erkend als vluchteling en wilt u naar het buitenland reizen? Dan kunt u een vluchtelingenpaspoort aanvragen.

 • WesterveldMoves

  Naschoolse beweegactiviteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zoals trefbal, knotshockey en de ZomerMoves.

 • Provinciale monumenten

  De provincies Drenthe en Noord Holland zijn de enige provincies die beschermde provinciale monumenten hebben aangewezen.

 • Ruimtelijk Actieplan Havelte

  De gemeente Westerveld werkt samen met de dorpsgemeenschap Havelte aan het Ruimtelijke Actieplan Havelte.

 • Ruimtelijke procedures

  Als een bepaalde ontwikkeling niet in een bestemmingsplan past, wordt beoordeeld of het via een ruimtelijke procedure kan plaatsvinden.

 • Beschermde dorpsgezichten

  De gemeente Westerveld kent acht van 'rijkswege' beschermde dorpsgezichten.

 • Zwerfvuil

  Zwerfvuil is voor velen een grote ergernis. Help het voorkomen of doe een melding.

 • Japanse duizendknoop

  De gemeente bestrijdt de Japanse duizendknoop en vraagt inwoners en ondernemers van Westerveld mee te helpen.

 • Diever e.o. in Actie!

 • Inrichtingsplan Kalterbroeken

  In het inrichtingsplan kunt u zien hoe de gemeente de openbare ruimte in de wijk Kalterbroeken gaat inrichten. Het inrichtingsplan is samen met (toekomstige) bewoners van de wijk ontworpen. Op 27 juni 2018 is gestart met een ronde door de wijk. Deelnemers konden toen meedenken en suggesties doen over de invulling van het inrichtingsplan. Met deze plannen en ideeën is een conceptplan uitgewerkt.

 • Dwingeloo Heuvelenweg Batingheweg Poolweg_DO_PLAN_20190524-PDF A0 1op100 Principeprofielen

  pdf, 498kB
 • Waarvoor dient de opbrengst van de OZB eigenlijk?

 • Wat betekent de afkorting WOZ en wat is de Wet WOZ?

  WOZ betekent 'waardering onroerende zaken' en komt van de Wet WOZ.

 • Havelte, partiële herziening Meerkamp_ontwerp_1_Bijlage bij de toelichtng

  pdf, 2MB
 • Vuur stoken

  Voor het stoken van vuur moet u toestemming vragen aan de gemeente. U mag geen tuinafval op uw terrein verbranden.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina