Zoekresultaten

45 resultaten voor ‘’

 • Gaswinning

  In de gemeente Westerveld wordt gas gewonnen. Dit gas wordt gewonnen uit velden. Deze velden liggen in of deels in de gemeente Westerveld.

 • Beweegcoaches

  De gemeente Westerveld heeft vier beweegcoaches in dienst, met elk hun eigen taken en werkzaamheden.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Als u een huwelijk of partnerschap aangaat, vult u een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in.

 • Cliëntondersteuning

  Mensen met een zorgvraag hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Westerveld kunt u zich laten bijstaan door de volgende instanties:

 • Initiatieven

  De intentie van de gemeente is om samen te bouwen aan een spannende, leuke, zorgzame, mooie en energieke samenleving. De gemeente wil dan ook initiatieven stimuleren die bijdragen aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, toerisme en leefbaarheid van de gemeente Westerveld. Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief, wil de gemeente een handje helpen met (financiële) middelen en/of meedenken met uw plan.

 • Wijzer met je geld in Westerveld

  Wijzer met je geld in Westerveld is de folder van de gemeente Westerveld over regelingen (zowel landelijk als gemeentelijk) waar mensen met een laag inkomen aanspraak op kunnen maken.

 • Volwassenenfonds Sport & Cultuur

  Vanaf dit jaar is het voor volwassenen met weinig of geen inkomen mogelijk om mee te doen aan sport- of culturele activiteiten. De gemeente Westerveld haakt aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, in navolging van het succesvolle Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 • Havelte, partiële herziening Meerkamp_ontwerp_1_Toelichting

  pdf, 824kB
 • Vledder e.o. in Actie!

 • Snippergroen: verhuur, verkoop of bruikleen

  U kunt een aanvraag indienen voor het huren, kopen of gebruiken van snippergroen.

 • Compost

  U kunt compost gebruiken om de bodem van uw tuin te verbeteren.

 • Nieuwsbrief Kalterbroeken april 2020

  pdf, 114kB
 • Vitaal Wilhelminaoord e.o.

 • Woonvisie

  Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Westerveld vastgesteld. De Woonvisie is een actualisering van het woonbeleid zoals is opgenomen in de Structuurvisie en de Visie op Wonen.

 • Woning kopen of huren

  Een huis kopen of huren is een belangrijke stap. Verschillende instanties helpen u met informatie of een financiële bijdrage.

 • Havelte, partiële herziening Meerkamp_ontwerp_1_Bijlage bij de toelichtng

  pdf, 2MB
 • Schuldhulpverlening

  Voor schuldhulpverlening binnen de gemeente Westerveld kunt u terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Humanitas Thuisadministratie, Welzijn MensenWerk of de kledingbank.

 • Financiële steun voor ondernemers

  Als ondernemer of zzp'er kan het zijn dat u tijdelijk geld nodig heeft om uw bedrijf te redden of omdat u stopt met uw bedrijf.

 • Parkeerbeleid

  U heeft in Westerveld geen parkeervergunning nodig om uw auto te parkeren. U mag op alle parkeerplaatsen en op/langs alle wegen gratis parkeren, tenzij bijvoorbeeld door borden anders is aangegeven.

 • Koninklijke onderscheiding

  U kunt iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

 • Inwoners

  Dit is de officiële website van de gemeente Westerveld, met informatie voor inwoners, ondernemers en toeristen. Daarnaast kunt u via deze website steeds meer online regelen.

 • Afvalbrengstation

  U kunt (grof) huishoudelijk afval storten bij het afvalbrengstation in Havelte.

 • Verblijfsvergunning

  Een verblijfsvergunning kunt u aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 • Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Meerkamp

  Vanaf 30 april 2020 tot en met 10 juni 2020 ter inzage.

 • Individuele toeslagen

  Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen en weinig vermogen? Of volgt u een studie, maar bent u niet in staat om (voldoende) inkomen te verdienen? Dan heeft u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag of een individuele studietoeslag.

 • Beschikbare vrije kavels

  Bij de vrije kavels is het verkavelingsproces afgerond. Samen met de toekomstige bewoners zijn de kavelgrenzen bepaald. Dat heeft geleid tot onderstaande definitieve verkavelingen voor woonveld 1 en woonveld 2.

 • Attestatie de vita

  De attestatie de vita is een uittreksel uit BRP of Burgerlijke Stand. Het is een bewijs dat u leeft.

 • Gewasbeschermingsmiddelen

  Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen worden gebruikt om planten en gewassen te beschermen tegen onkruid, ziekten en plagen.Voor de toelating en het gebruik van deze middelen stelt het Rijk strenge eisen.

 • Havelte, partiële herziening Meerkamp_ontwerp_1_Regels

  pdf, 919kB
 • Wijzer met je geld in Westerveld 2020

  pdf, 865kB
 • Grondzaken

  De gemeente Westerveld verhuurt en verkoopt percelen grond en geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen.

 • Regelingen voor kinderen

  Het kindpakket in de gemeente Westerveld bestaat uit verschillende regelingen voor kinderen en jongeren tot 21 jaar, die opgroeien in armoede.

 • Havelte, partiële herziening Meerkamp_Verbeelding

  pdf, 480kB
 • Betalingsregeling gemeentelijke belastingen

  Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

 • Participatiebijdrage

  De participatiebijdrage is een vergoeding voor allerlei veel voorkomende kosten.

 • Geboorteaangifte

  Is uw zoon of dochter geboren? Dan moet u uw kind binnen 3 dagen aangeven bij de gemeente.

 • Starterslening

  De starterslening is een financiële steun voor mensen die hun eerste huis kopen.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of functie.

 • Mutatieformulier

  pdf, 28kB
 • Bijstandsuitkering aanvragen

  U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om van te leven en u geen recht heeft op een andere uitkering.

 • Oud papier en karton

  Verschillende verenigingen en scholen in de gemeente zamelen papier en karton in.

 • Bijzondere bijstand

  Heeft u (extra) kosten die u niet kan betalen dan kunt u de gemeente om geld vragen.

 • Openingstijden en contact

  Heeft u een dienst van de gemeente nodig? Eerst bellen naar 14 0521.

 • Informatie en advies

  Elke inwoner van Westerveld heeft soms vragen, waar hij of zij niet direct zelf uitkomt. U kunt natuurlijk naar de buren of een familielid gaan, of naar de vakbond of ouderenbond. Ook is het mogelijk om uw vraag of idee eens te bespreken met een vrijwilliger of professional.

 • Direct online regelen

  Alle zaken die u direct online kunt regelen op een rij. Dit worden er steeds meer!

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina