Zoekresultaten

58 resultaten voor ‘’

 • Eigen bijdrage Wmo 2020

  pdf, 174kB
 • Eigen bijdrage

  Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Deze is maximaal € 19,- per maand per huishouden.

 • Aanvraagformulier participatiebijdrage en toeslagen 2019

  pdf, 168kB
 • Aanvraagformulier participatiebijdrage en toeslagen 2020

  pdf, 168kB
 • Cursus In Balans

  In tien lessen wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van vallen door het overdragen van informatie, maar ook door bewegingsoefeningen. Met de cursus verbetert u uw spierkracht en evenwicht, zodat het risico op vallen kleiner wordt.

 • Cliëntondersteuning

  Mensen met een zorgvraag hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Westerveld kunt u zich laten bijstaan door de volgende instanties:

 • Voorwaarden

 • Werkzoekende

  Bent u op zoek naar werk? Of wordt u binnenkort werkloos en lukt het niet om ander werk te vinden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV.

 • Werk vinden

  Voor de uitvoering van de Participatiewet werkt de gemeente samen met het UWV en het regionaal Werkbedrijf Zwolle. Voor onbetaald of vrijwilligerswerk werkt de gemeente samen met Welzijn MensenWerk.

 • Werkvoorzieningen

  Meer informatie over werkvoorzieningen zoals Reestmond en Voorziening Beschut werk.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om van te leven en u geen recht heeft op een andere uitkering.

 • IOAW aanvragen

  Bent u geboren vóór 1 januari 1965 en ná uw 50ste werkloos geworden? Dan kunt u na de WW of WGA-uitkering recht hebben op een IOAW-uitkering

 • Financiële steun voor ondernemers

  Als ondernemer of zzp'er kan het zijn dat u tijdelijk geld nodig heeft om uw bedrijf te redden of omdat u stopt met uw bedrijf.

 • Overige verplichtingen

  Verplichtingen waar u rekening mee moet houden wanneer u een uitkering ontvangt.

 • Mutatieformulier

  pdf, 27kB
 • Uitbetalen uitkering en bijzondere bijstand

  Meer informatie over de uitbetaling van een uitkering en bijzondere bijstand.

 • Regelingen voor kinderen

  Het kindpakket in de gemeente Westerveld bestaat uit verschillende regelingen voor kinderen en jongeren tot 21 jaar, die opgroeien in armoede.

 • Bereken uw recht

  Via de website van het Nibud kunt u direct zien op welke toeslagen, tegemoetkomingen en subsidies u recht heeft.

 • Schuldhulpverlening

  Voor schuldhulpverlening binnen de gemeente Westerveld kunt u terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Humanitas Thuisadministratie, Welzijn MensenWerk of de kledingbank.

 • Kom uit je schuld

  Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld vijf jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die vijf jaar, ruim tien keer zo hoog. Kom je eruit?

 • Cliëntenplatform

  Het cliëntenplatform Sociale Zaken gemeente Westerveld is belangenbehartiger van inwoners met een laag inkomen.

 • Inkomens- en vermogensgrenzen 2020

  23 januari 2020

  Een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen die gelden in 2020.

 • Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag voor inwoners met een bijstandsuitkering

  pdf, 142kB
 • Individuele toeslagen

  Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen en weinig vermogen? Of volgt u een studie, maar bent u niet in staat om (voldoende) inkomen te verdienen? Dan heeft u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag of een individuele studietoeslag.

 • Leegstaande woning verhuren

  Wilt u uw leegstaande woning verhuren? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

 • Beweegwijzer Dwingeloo e.o. in Actie!

  pdf, 891kB
 • Handige links en informatie

  Hier vindt u links naar andere websites en overige informatie over zorg en inkomen.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met de belastingaanslag of WOZ-beschikking? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  U kunt de gemeente machtigen om het totaalbedrag aan belastingen automatisch te incasseren.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen.

 • Aanmaning en deurwaarder

  Betaalt u uw belastingen niet op tijd? Dan kunt u te maken krijgen met aanmaningen en deurwaarders.

 • Forensenbelasting

  U betaalt forensenbelasting als u lange tijd in de gemeente verblijft, maar ergens anders woont.

 • Afvalstoffenheffing

  Met de afvalstoffenheffing worden de kosten van de inzameling en verwerking van afvalstoffen betaald.

 • No cure no pay

  Hoe werkt no cure no pay?

 • Beweegwijzer Vledder e.o. in Actie 01-2020

  pdf, 909kB
 • Aanmeldformulier Open Monumentendag 2020: Thema 'Leer Monument(je)'

  We zien uw aanmelding graag tegemoet.

 • Koloniën van Weldadigheid

  In 2017 is het UNESCO Werelderfgoed nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid voorgedragen bij UNESCO in Parijs; in 2020 is een geactualiseerd nominatiedossier door de Belgische regering opnieuw ingedient. Op deze pagina vindt u het nominatiedossier en meer informatie.

 • Openingstijden en contact

  Hoe en wanneer u met ons contact kunt opnemen.

 • Informatie over de bijstandsuitkering

  Lukt het u niet om al uw uitgaven te betalen met uw inkomsten, dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Om recht te hebben op een bijstandsuitkering moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Aanmelden nieuwsbrief beweegcoaches

  Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de beweegcoaches

 • Rijksmonumenten

  De gemeente Westerveld telt ruim 180 gebouwde rijksmonumenten.

 • Monumenten en vergunningplicht

  In veel gevallen heeft u voor werkzaamheden in, aan of bij een monument een omgevingsvergunning nodig.

 • Open Monumentendag 2020: 'Leer Monument(tje)!'

  Het tweede weekend van september 2019 - van zaterdag 12 september tot en met zondag 13 september - staat de gemeente Westerveld weer in het teken van de landelijke en Europese Open Monumentendag. Het thema voor 2020 is 'Leer Monument(tje)'

 • Bomenbeleid

  Om te bepalen welke bomen (en houtopstanden) van belang zijn voor Westerveld en dus beschermd moeten worden is er op 17 december 2019 een bomenavond georganiseerd. De avond markeerde de start van een nieuw te vormen bomenbeleid. Na de avond heeft iedereen de mogelijkheid gehad om zijn of haar inbreng alsnog te geven. De deadline voor deze inbreng was 31 januari 2020.

 • Participatiebijdrage

  De participatiebijdrage is een vergoeding voor allerlei veel voorkomende kosten.

 • Direct online regelen

  Alle zaken die u direct online kunt regelen op een rij. Dit worden er steeds meer!

 • Energie voor huishoudens in Westerveld in 2050 duurzaam opgewekt

  Het college van de gemeente Westerveld heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 de energie die de huishoudens in de gemeente nodig zijn, duurzaam op te wekken.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2021. De Omgevingswet bundelt de wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet maakt het integraal beheer van en de ontwikkelingen in de leefomgeving eenvoudiger.

 • Taalpunt

  In de gemeente Westerveld heeft 11 tot 13% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat zij het minimale niveau op het gebied van taal hebben. Het lezen en invullen van formulieren, het (voor)lezen van een boek of het lezen van een bijsluiter levert problemen op. Door middel van het taalpunt helpt de gemeente Westerveld hen.

 • Informatie en advies

  Elke inwoner van Westerveld heeft soms vragen, waar hij of zij niet direct zelf uitkomt. Je kunt natuurlijk naar de buren of een familielid gaan, of naar de vakbond of ouderenbond. Ook is het mogelijk om je vraag of idee eens te bespreken met een vrijwilliger of professional.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina