Zoekresultaten

84 resultaten voor ‘’

 • Watervergunning

  Verricht u activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater? Dan moet u dit melden. Soms moet u een vergunning aanvragen.

 • Horecabedrijf beginnen of wijzigen

  Als u een horecabedrijf begint of als er wijzigingen zijn in uw horecabedrijf, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.

 • Loterij

  Wilt u een loterij organiseren? Dan heeft u in de meeste gevallen een loterijvergunning nodig.

 • Drank- en horecavergunning

  U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol verkoopt in horeca, slijterijen, sportkantines en buurthuizen.

 • Subsidieregeling vrijetijdseconomie provincie Drenthe

  pdf, 739kB
 • verslag Koepeloverleg 5-7-17

  pdf, 265kB
 • Manifest Gastvrij Drenthe

  pdf, 3MB

  Gastvrij Drenthe verenigt ondernemers in de vrijetijdseconomie van Drenthe en wil hierin een actieve rol spelen door verbindingen met verschillende beleidssectoren en partijen te realiseren.

 • Bedrijf aan huis beginnen

  Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden.

 • Collectevergunning

  Als u geld of goederen gaat inzamelen voor een goed doel, dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente, tenzij het gaat om een inzameling in besloten kring.

 • Camping beginnen of uitbreiden

  Als u een nieuw kampeerterrein wilt beginnen of een bestaand terrein wilt uitbreiden, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Conceptaanvraag of vooroverleg omgevingsvergunning

  Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Dan is het verstandig om eerst een vooroverleg aan te vragen.

 • Klein kansspel organiseren

  Wilt u als ondernemer een prijsvraag organiseren voor uw klanten? U heeft dan in sommige gevallen een vergunning nodig.

 • Ecorys rapport 2016

  pdf, 2MB
 • Bedrijf vestigen, verhuizen of uitbreiden

  Wilt u zich als bedrijf vestigen in de gemeente, wilt u uw bedrijf verhuizen of uitbreiden? In sommige gevallen moet u dit melden of heeft u een vergunning nodig.

 • Structuurvisie, bestemmingsplan en beeldkwaliteit

  Wilt u een onderneming starten en bent u op zoek naar een geschikte locatie? Weet dan wanneer u een locatie voor bedrijfsdoeleinden mag gebruiken.

 • Geluidswagen gebruiken

  Wilt u een geluidswagen gebruiken voor reclame of muziek? Dit mag onder bepaalde voorwaarden.

 • Vitaliteitsfonds Vitale Vakantieparken

  De provincie wil een vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken instellen. Het fonds is bedoeld om ondernemers in de verblijfsrecreatie te ondersteunen en stimuleren bij innovatie, eigentijdse productontwikkeling of herontwikkeling van hun bedrijf en voor gemeenten voor de ondersteuning van transformatieprocessen op verschillende parken.

 • Inzameling textiel en/of schoenen

  Oude kleding, textiel en/of schoenen kunnen prima worden hergebruikt.

 • Incidentele festiviteit

  Bij het vieren van incidentele festiviteiten kan niet altijd worden voldaan aan de gestelde geluidsnormen.

 • Ondernemers

  Dit is de officiële website van de gemeente Westerveld, met informatie voor ondernemers, inwoners en toeristen. Daarnaast kunt via deze website steeds meer zaken online regelen.

 • Toeristenbelasting

  Biedt u een gelegenheid tot overnachten? Dan moet u toeristenbelasting betalen.

 • Op weg naar een ondernemersfonds Westerveld

  pdf, 428kB
 • Alcohol schenken tijdens een evenement

  Wilt u tijdens een evenement zwakalcoholische drank schenken? Dan heeft u een ontheffing nodig.

 • Marktplaatsvergunning

  Voor een standplaats op de wekelijkse warenmarkten vraagt u een marktplaatsvergunning aan bij de gemeente.

 • Bouwwerk brandveilig gebruiken

  Bent u beheerder van een gebouw of bouwwerk of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u maatregelen nemen voor het brandveilig gebruik.

 • Aanspreekpunt voor ondernemers

  De bedrijvencontactfunctionaris is het aanspreekpunt voor startende en gevestigde ondernemers in Westerveld.

 • Bedrijf starten of veranderen

  Bent u van plan om een bedrijf of milieubedreigende activiteiten te starten of te veranderen? Dan moet u zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit.

 • Bed and breakfast beginnen

  U mag onder bepaalde voorwaarden een kleinschalig bed and breakfast (maximaal 3 kamers) beginnen bij uw woning.

 • Reclame-uitingen plaatsen

  Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

 • Subsidieregeling

  Ondernemers kunnen vanaf begin 2018 een beroep doen op de subsidieregeling Vrijetijdseconomie. Heeft u plannen of bent u bezig met ontwikkelingen en wilt u deze alvast bespreken?

 • Stimuleringsregeling meerdaagse toeristische evenementen

  Deze regeling geldt voor nieuwe of vernieuwende meerdaagse evenementen en/of internationale evenementen en Nationale Kampioenschappen.

 • Containers Reshare in Westerveld

  pdf, 175kB
 • Standplaatsvergunning

  Als u vanuit een voertuig of kraam, buiten de weekmarkten om, goederen of diensten wil verkopen of aanbieden, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

 • Verkoop en opslag van vuurwerk

  Voor het opslaan en verkopen van consumentenvuurwerk heeft u meestal toestemming van de gemeente nodig.

 • Huis-aan-huisactie melden

  Wilt u met een huis-aan-huisactie geld inzamelen voor uw plaatselijke vereniging of stichting? Dan meldt u dit bij de gemeente.

 • Kansspelen

  Als u een kansspel wilt organiseren ter promotie van uw product of bedrijf, moet u zich houden aan de voorwaarden.

 • RET à la Carte

  pdf, 136kB

  De Provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe zijn gestart met het programma RET à la carte. Dit is een concreet programma voor ondernemers om de kwaliteit van de vrijetijdssector te verbeteren. Het project is met een jaar verlengd. Zie bijgaand persbericht.

 • Agenda

  pdf, 192kB

  De agenda van het Toeristisch Platform Westerveld.

 • Evenementenvergunning aanvragen

  Organiseert u een muziekfeest, sportevenement, markt, kunstroute of ander publieksevenement? Vraag dan op tijd een evenementenvergunning aan.

 • Ondernemen in Westerveld

  Voordat u uw bedrijf start, is het goed om vooraf uit te zoeken wat u nodig heeft.

 • Dieseltanks

  Voor bedrijven en instellingen die vallen onder het Activiteitenbesluit, gelden wettelijke verplichtingen voor het plaatsen en in gebruik hebben van bovengrondse brandstoftanks.

 • Wet milieubeheer

  Als u een bedrijf in Nederland wilt beginnen of als u een bedrijf in werking heeft, krijgt u te maken met de Wet milieubeheer.

 • Uitleg omgevingsvergunning

  Wat valt er onder een omgevingsvergunning?

 • Omgevingsvergunningplicht of meldingsplicht (AMvB)

  Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten.

 • Systematiek Activiteitenbesluit - AIM-module

 • Meldingen overige AMvB inrichtingen

 • Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld

  Ondernemen in de Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld: ruimte voor passende bedrijvigheid.

 • Stichting Toeristische Promotie Westerveld (STPW)

  De Stichting Toeristische Promotie Westerveld heeft als doel het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten, ter bevordering van het toerisme.

 • Bedrijventerreinen

  Gemeente Westerveld beschikt over 5 bedrijventerreinen: in Nijensleek, Dieverbrug, Dwingeloo en Havelte.

 • Ondernemersfonds Westerveld

  Sinds 1 januari 2017 is het Ondernemersfonds Westerveld actief. Een fonds van en voor ondernemers.

 • Toerisme in Drenthe in beweging

  Een keer in de twee jaar voert onderzoeksbureau Ecorys een onderzoek uit in opdracht van het Recreatieschap Drenthe.

 • Inkomend Toerisme

  Duitse gasten zijn een interessante doelgroep die voor uw bedrijf veel groeipotentie bieden.

 • Bedrijvenregeling Drenthe

  Provincie Drenthe en gemeente Westerveld stellen subsidie beschikbaar voor mkb-bedrijven die willen investeren in vestiging, uitbreiding, innovatie, diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten.

 • Hulp bij uitbreidings- of inrichtingsplannen

  Het Kwaliteitsteam helpt bij uitbreidings- of inrichtingsplannen voor uw bedrijf.

 • Human Capital 2018

  De subsidie Human Capital 2018 is een subsidie voor het ontwikkelen van oplossingen om de (toekomstige) arbeidsmarktvraag te verduidelijken en het aanbod daarop aan te laten sluiten.

 • Subsidie voor innovatieve ondernemers

  De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) is een subsidie voor innovatieve ondernemers in Noord-Nederland en stimuleert innovatie en economische ontwikkeling.

 • Recreatie Expert Team

  Bent u ondernemer in de horeca of recreatie in Drenthe en wilt u aan de slag met uw bedrijfsvoering, de financiële situatie en/of het ontwikkelen van een visie naar de toekomst?

 • Subsidieregeling vrijetijdseconomie provincie Drenthe

  Recreatieondernemers in de dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe kunnen vanaf 9 januari 2018 een beroep doen op de subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe.

 • Kennispoort Regio Zwolle

  Ondernemers in de Regio Zwolle krijgen via de Kennispoort concreet en onafhankelijk advies om innovaties in de praktijk te brengen.

 • Inkoop en aanbesteding

  Het inkoopbeleid van de gemeente Westerveld geeft de kaders weer voor het inkopen van diensten, leveringen en werken.

 • Inkoopbeleid

  Kernwaarden voor professionele inkoop zijn: integriteit, non-discriminatie, transparantie en objectiviteit. Deze kernwaarden zijn vastgelegd in het inkoopbeleid.

 • eHerkenning nodig bij aanbestedingen via TenderNed

  De eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven.

 • Klachtenregeling aanbesteden

  De klachtenregeling is een snelle en laagdrempelige manier om tijdens een aanbestedingsprocedure klachten te behandelen.

 • Agri & Food Innovatie Cluster

  Het Agri & Food Innovatie Cluster Regio Zwolle is een innovatief samenwerkingsverband van het agri- en food-bedrijfsleven, overheden, onderzoek en onderwijs.

 • Health Innovation Park

  Het Health Innovation Park (HIP) is de centrale speler op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemerschap in de regio Zwolle.

 • Ondernemersklankbord

  Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het ondernemen? Stichting Ondernemersklankbord geeft u onpartijdig advies.

 • Regionale samenwerkingsverbanden

  De gemeente Westerveld heeft diverse samenwerkingsverbanden in de regio.

 • Geocaching

  Geocaching is een populair spel waarbij je met een GPS op zoek gaat naar een schat (de cache). Zo'n cache is bijvoorbeeld een kistje met daarin een logboekje, waarin je je naam schrijft als bewijs dat je de cache gevonden hebt (loggen).

 • Evenement organiseren

  Informatie over het organiseren van een evenement.

 • Driehoeksborden en/of sandwichborden plaatsen

  Reclame maken via driehoeks- of sandwichborden mag alleen voor een evenement, culturele of sportieve activiteit die wordt georganiseerd binnen de gemeente Westerveld.

 • Gastheerschap

  Hoe kunt u als ondernemer het gebied (waaronder de Nationale Parken) en de activiteiten en evenementen benutten, zodat u meer gasten kunt verwelkomen in uw bedrijf?

 • Duurzaam ondernemen

  Wilt u duurzaam ondernemen? De overheid biedt u als ondernemer een aantal mogelijkheden om uw bedrijf of bedrijfsvoering te verduurzamen.

 • Klein evenement melden

  Wat is een klein evenement en hoe kan ik dit melden?

 • Inkoop Jeugdhulp

  Gemeente Westerveld werkt samen met zes andere gemeenten in Zuid-Drenthe om Jeugdhulp in te kopen.

 • Speelautomaten

 • Ondernemersverenigingen

  Westerveld kent verschillende ondernemersverenigingen.

 • Subsidies en regelingen

  Als (startende) ondernemer zijn er verschillende interessante subsidies en regelingen, maar het zoeken hiernaar kost vaak veel tijd en energie.

 • Vitale Vakantieparken

  Gemeente Westerveld werkt samen met andere Drentse gemeenten, Recreatieschap Drenthe, RECRON en provincie Drenthe aan het project Vitale Vakantieparken.

 • Toeristisch Platform Westerveld

  Het Toeristisch Platform Westerveld is er voor ondernemers en streeft ernaar om het toeristisch product in de gemeente te verbeteren.

 • Regiopromotieplan het nationale park van Drenthe

  In het nationale park van Drenthe is van alles te beleven. Het merk wordt geladen met activiteiten en evenementen.

 • Zelfstandigen met minimuminkomen

  Zelfstandigen met een minimuminkomen en een beperkt vermogen hebben ook recht op voorzieningen in het kader van het minimabeleid.

 • Programma Kolonietour door de vrije Koloniën

  pdf, 230kB
 • Jaaragenda

  In de jaaragenda 2019 voor ondernemers vindt u informatie over netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten.

 • Cijfers en rapporten

  Voor u als ondernemer is het belangrijk om te weten welke toeristisch/recreatieve en economische ontwikkelingen in de gemeente en provincie zijn. Wij hebben voor u een aantal interessante rapporten en cijfers op een rijtje gezet.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina