Zoekresultaten

329 resultaten voor ‘’

 • Westerveld krijgt Energiecoach aan huis

  Dinsdag 22 oktober 2019 heeft wethouder Doeven aan tien kersverse Energiecoaches opleidingscertificaten uitgereikt. De opleiding en inzet van Energiecoaches is een initiatief van de Energie Coöperatie Westerveld om inwoners van Westerveld te helpen met het verduurzamen van hun woning.

 • Politieke avond Westerveld 5 november 2019

  De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad van Westerveld worden anders opgebouwd dan voorheen. In de afgelopen jaren was ‘het ritme’ als volgt: eens in de vier weken een raadsvergadering op dinsdagavond en op de tussenliggende dinsdagavond óf een commissievergadering Fysiek Domein en Middelen óf een commissievergadering Sociaal Domein óf een thema-avond.De dinsdagavond blijft dé avond waarop raads- en commissie-leden bijeenkomen: eens in de twee weken is er op dinsdagavond een zogeheten Politieke avond in de gemeente Westerveld.

 • Raadsvergadering 29 oktober 2019

  De raad vergadert op dinsdag 29 oktober 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.

 • Informatiebijeenkomst carbid

  Donderdag 21 november 2019, 19.30 uur houdt de gemeente Westerveld de jaarlijkse informatieavond over carbidschieten. De bijeenkomst is in het gemeentehuis.

 • Presentatie voortgang Vitale Vakantieparken verplaatst

  De presentatie over de voortgang Vitale Vakantieparken is verplaatst naar dinsdag 29 oktober 2019. Het agendapunt stond geagendeerd voor de commissie Sociaal Domein van dinsdag 15 oktober 2019. De commissieleden hebben besloten om het op een later tijdstip te behandelen, maar wel vóór de behandeling van de Programmabegroting 2020.

 • Wethouder Henk Doeven

 • Wethouder Jelle de Haas

 • Datalek melden

  Vermoedt u een datalek? Laat het ons weten.

 • Vastgesteld wijzigingsplan Lheebroek 6

 • Verkennend onderzoek

  Gemeente Westerveld heeft mede namens de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) met de provincie Drenthe op 4 juli 2019 een openbare informatieavond georganiseerd over gewasbeschermingsmiddelen. Hierin werd door het RIVM de resultaten gepresenteerd van het Onderzoek Blootstelling Omwonenden (OBO). Aansluitend op deze bijeenkomst is besloten om in een bestuurlijk overleg (waarin de verschillende overheidslagen vertegenwoordigd zijn), mogelijke oplossingen te verkennen voor deze brede problematiek. Als eerste is gezamenlijk met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek, met als doel: beter inzicht te krijgen in de problematiek rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de zorgen van omwonenden daarover. De uitkomsten van de verkenning zijn verwoord in het rapport met als titel: 'Uitgesproken'.

 • Uitgesproken 11 oktober 2019.docx

  pdf, 190kB
 • College Westerveld weer voltallig

  Op dinsdagavond 29 oktober 2019 is de heer K.H. (Klaas) Smidt geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Westerveld. Het college van burgemeester en wethouders van Westerveld is weer voltallig.

 • Grensverleggend Besturen 2.0

  pdf, 814kB
 • College

  Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W of college) is het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Kom 15 november naar het ondernemersontbijt!

  Gemeente Westerveld, Koepel Ondernemend Westerveld en Ondernemersfonds Westerveld nodigen u als ondernemer uit op vrijdag 15 november 2019 van 7.00 uur tot 8.30 uur voor een gezamenlijk ondernemersontbijt in het gemeentehuis in Diever.

 • Raadsvergadering 12 november 2019

  De raad vergadert op dinsdag 12 november 2019 om 15.00 uur in de raadszaal.

 • De Westervelder 6 november 2019

  pdf, 168kB
 • Afvalbrengstation

  U kunt (grof) huishoudelijk afval storten bij het afvalbrengstation in Havelte.

 • Wegafsluiting N855 in Diever

  Maandag 4 november 2019 starten de wegwerkzaamheden aan de Kruisstraat en Hoofdstraat in Diever.

 • Verhuizen

  Gaat u verhuizen? Meld dat bij de gemeente.

 • BenW besluitenlijst 15 oktober 2019

  pdf, 83kB
 • Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand stellen zich voor

  04 november 2019, pdf, 232kB
 • Wethouder Smidt heeft het startsein voor First Lego League gegeven

  Vrijdag 1 november 2019 werd op Burg. W.A. Storkschool in Dwingeloo een feestelijke startbijeenkomst van de First Lego League (FLL) gehouden. Wethouder Smidt gaf hiervoor het startsein.

 • Incidentele festiviteit

  Bij het vieren van incidentele festiviteiten kan niet altijd worden voldaan aan de gestelde geluidsnormen.

 • Paspoort aanvragen is niet mogelijk op 15 november

  Vrijdag 15 november 2019 is het niet mogelijk om een paspoort aan te vragen. De aanvraagapparatuur wordt op deze dag vervangen.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina