Zoekresultaten

58 resultaten voor ‘’

 • Huisnummer aanvragen

  U kunt bij de gemeente een nieuw huisnummer aanvragen voor een woning of pand.

 • Vertrek naar het buitenland

  Melding vertrek naar het buitenland.

 • Oud papier en karton

  Verschillende verenigingen en scholen in de gemeente zamelen papier en karton in.

 • Subsidie voor waardering

  Voert uw stichting of vereniging belangrijke activiteiten uit voor inwoners? Dan kunt u in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie.

 • Recreatiewoning bewonen

  Een recreatiewoning is uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik. Dit betekent dat u er niet permanent (vast of tijdelijk) mag wonen. Ook het verhuren van een recreatiewoning voor permanente bewoning is niet toegestaan.

 • Nieuwsbrief Kalterbroeken september 2019

  pdf, 477kB
 • Rijbewijs

  U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

 • Gezondheidsverklaring rijbewijs

  Wilt u een rijbewijs aanvragen? In sommige gevallen heeft u een Verklaring van Geschiktheid nodig.

 • Spoedaanvraag reisdocument

  Heeft u met spoed een nieuw reisdocument (paspoort of identiteitskaart) nodig? Doe dan een spoedaanvraag.

 • Adoptie

  Wilt u een kind adopteren? Dan moet u aan meerdere voorwaarden voldoen.

 • Ontwerpbestemmingsplan Darp

  Vanaf 29 augustus 2019 tot en met 23 oktober 2019 ter inzage.

 • Aanvraag voor uzelf

 • Aanvraag voor uw kind

 • Aanvraag voor een ander

 • Diever e.o. in Actie!

 • Tegemoetkoming zorgkosten

  Een tegemoetkoming in de zorgkosten aanvragen.

 • Digitale evenementenborden

  Op zeven prominente plaatsen in Havelte, Uffelte, Diever (2), Dwingeloo (2) en Frederiksoord staan digitale evenementenborden waarop evenementen en lokale activiteiten getoond worden.

 • Sociaal team

  U bent of wordt aangemeld bij het Sociaal Team. Uw hulpverlener of huisarts heeft besloten dat u aangemeld wordt bij het Sociaal Team, maar wat betekent dat? Soms hebben gezinnen of inwoners zulke ingewikkelde problemen, dat u er zelfs met professionele hulp niet uit komt. In overleg met u kan uw hulpverlening of huisarts besluiten om het Sociaal Team te vragen om regie te gaan voeren.

 • Verlies of diefstal reisdocument

  Bent u uw paspoort verloren of is uw identiteitskaart gestolen? Meld dit zo snel mogelijk.

 • Vastgesteld wijzigingsplan ‘Lhee 5’

 • Vastgesteld wijzigingsplan Jan van der Veenweg 2

 • Gemeentelijke monumenten

  De gemeente Westerveld beschikt over een gemeentelijk monumentenregister.

 • Ruimtelijk Actieplan Havelte

  De gemeente Westerveld werkt samen met de dorpsgemeenschap Havelte aan het Ruimtelijke Actieplan Havelte.

 • Bezorgen identiteitskaart of paspoort

  U kunt uw paspoort of identiteitskaart nu ook laten bezorgen. U hoeft hiervoor dus niet meer twee keer naar het gemeentehuis.

 • Vastgesteld wijzigingsplan Lheebroek 6

 • Verkennend onderzoek

  Gemeente Westerveld heeft mede namens de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) met de provincie Drenthe op 4 juli 2019 een openbare informatieavond georganiseerd over gewasbeschermingsmiddelen. Hierin werd door het RIVM de resultaten gepresenteerd van het Onderzoek Blootstelling Omwonenden (OBO). Aansluitend op deze bijeenkomst is besloten om in een bestuurlijk overleg (waarin de verschillende overheidslagen vertegenwoordigd zijn), mogelijke oplossingen te verkennen voor deze brede problematiek. Als eerste is gezamenlijk met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek, met als doel: beter inzicht te krijgen in de problematiek rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de zorgen van omwonenden daarover. De uitkomsten van de verkenning zijn verwoord in het rapport met als titel: 'Uitgesproken'.

 • Uitgesproken 11 oktober 2019.docx

  pdf, 190kB
 • Afvalbrengstation

  U kunt (grof) huishoudelijk afval storten bij het afvalbrengstation in Havelte.

 • Verhuizen

  Gaat u verhuizen? Meld dat bij de gemeente.

 • Kom uit je schuld

  Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld vijf jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als u zo lang wacht, wordt het bedrag in die vijf jaar, ruim tien keer zo hoog.

 • Schuldhulpverlening

  Voor schuldhulpverlening binnen de gemeente Westerveld kunt u terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Humanitas Thuisadministratie, Stichting Kleding- en Speelgoedbank of bij een VIA spreekuur.

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest wilt verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Voor het verwijderen van asbestdaken kunt u subsidie krijgen.

 • Toeristische bewegwijzeringsborden

  In de gemeente staan wegwijzers met verwijzingen naar toeristische en recreatieve trekpleisters.

 • Kopie belastingaanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie van uw belastingaanslag krijgen.

 • Aanvraagformulier toeristische objectbewegwijzering

  pdf, 135kB
 • Energiecoaches

  De energiecoaches van de Energie Coörporatie Westerveld kunnen inwoners helpen met het verduurzamen van hun woning.

 • Verkoop bouwkavels Meester Onsteestraat Zorgvlied

  In Zorgvlied is samen met de dorpsgemeenschap het plan ontwikkelt om woningbouw te realiseren aan de Meester Onsteestraat. Het plan bestaat uit een eerste en een tweede fase. De eerste fase is ontwikkeld door Aannemingsbedrijf Dons & Troost. In de tweede fase is er ruimte voor vier vrijstaande woningen en twee twee-onder-één-kapwoningen

 • Ontheffing Lhee-Kraloo

  Wilt u met een gemotoriseerd voertuig de zandweg Lhee-Kraloo gebruiken? Dan heeft u een ontheffing nodig.

 • Direct online regelen

  Alle zaken die u direct online kunt regelen op een rij. Dit worden er steeds meer!

 • Verkeer- en vervoerbeleid

  Het beleid over verkeer en vervoer is verwoord in het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan (GVVP).

 • Openbaar vervoer

  Het OV-bureau Groningen Drenthe is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de gemeente Westerveld.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  Belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden staan in de registers van de burgerlijke stand.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Het uittreksel BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont.

 • Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

  Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

 • Grofvuil

  Data en spelregels voor de grofvuilroute. Meld u aan!

 • BrinQ

  BrinQ is een project waarin inwoners konden meedenken over de visie op beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In maart 2018 is de visie op de openbare ruimte vastgesteld door de gemeenteraad van Westerveld. Nu werken gemeente en inwoners samen aan de uitvoering van de visie.

 • Inwoners

  Dit is de officiële website van de gemeente Westerveld, met informatie voor inwoners, ondernemers en toeristen. Daarnaast kunt u via deze website steeds meer online regelen.

 • Collectieve zorgverzekering

  De gemeente Westerveld biedt u een collectieve zorgverzekering aan voor 2020. Hiervoor werkt de gemeente samen met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en De Friesland. U kunt tot 1 januari 2020 gebruik maken van dit aanbod.

 • Beschikbare vrije kavels

  Bij de vrije kavels is het verkavelingsproces afgerond. Samen met de toekomstige bewoners zijn de kavelgrenzen bepaald. Dat heeft geleid tot onderstaande definitieve verkavelingen voor woonveld 1 en woonveld 2.

 • Regionale Energiestrategie

  De gemeenteraad van Westerveld heeft 24 september 2019 het college opdracht gegeven om samen met andere Drentse gemeenten, de provincie en de waterschappen de regionale energiestrategie Drenthe (RES-Drenthe) op te stellen.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina