Zoekresultaten

452 resultaten voor ‘’

 • De Westerverlder 2 oktober 2019

  pdf, 167kB
 • De Westervelder 9 oktober 2019

  pdf, 173kB
 • Historische Van Os-bank verplaatst

  Op vrijdag 4 oktober 2019 is de verplaatsing van de bijna tachtig jaar oude Van Os-bank in gang gezet. De bank stond aan de Hoofdstraat ter hoogte van het gemeentehuis, tegenover de bushalte. Op dinsdag 8 oktober 2019 is de bank op de hoek Kasteel – Ten Darperweg geplaatst. De bank is verplaatst omdat deze op de nieuwe plek beter zichtbaar is. Daardoor komt de bank beter tot zijn recht en heeft ook meer functie dan op de oude plek.

 • Stichting Bourgondisch Westerveld wint Westerveld Inclusief Bokaal

  Woensdag 9 oktober 2019 reikte wethouder De Haas de tweede Westerveld Inclusief Bokaal uit. Voor deze wedstrijd is de gemeente Westerveld op zoek gegaan naar bedrijven, verenigingen en stichtingen die bijdragen aan de inclusieve samenleving. Stichting Bourgondisch Westerveld is de winnaar en ontving een cheque ter waarde van € 500.

 • De Westervelder 16 oktober 2019

  pdf, 159kB
 • Westervelders genaturaliseerd

  Donderdag 10 oktober 2019 hebben vijf inwoners van Westerveld het Nederlanderschap verkregen: mevrouw Van Voorst (zij had de Roemeense nationaliteit) en een gezin bestaande uit vader, moeder, zoon en dochter. Het gezin had de Iraakse nationaliteit.

 • Digitale evenementenborden

  Op zeven prominente plaatsen in Havelte, Uffelte, Diever (2), Dwingeloo (2) en Frederiksoord staan digitale evenementenborden waarop evenementen en lokale activiteiten getoond worden.

 • Sociaal team

  U bent of wordt aangemeld bij het Sociaal Team. Uw hulpverlener of huisarts heeft besloten dat u aangemeld wordt bij het Sociaal Team, maar wat betekent dat? Soms hebben gezinnen of inwoners zulke ingewikkelde problemen, dat u er zelfs met professionele hulp niet uit komt. In overleg met u kan uw hulpverlening of huisarts besluiten om het Sociaal Team te vragen om regie te gaan voeren.

 • Subsidies en regelingen

  Als (startende) ondernemer zijn er verschillende interessante subsidies en regelingen, maar het zoeken hiernaar kost vaak veel tijd en energie.

 • Ondernemersverenigingen

  Westerveld kent verschillende ondernemersverenigingen.

 • Subsidie voor innovatieve ondernemers

  De Versneller Innovatieve Ambities (VIA) is een subsidie voor innovatieve ondernemers in Noord-Nederland en stimuleert innovatie en economische ontwikkeling.

 • Verlies of diefstal reisdocument

  Bent u uw paspoort verloren of is uw identiteitskaart gestolen? Meld dit zo snel mogelijk.

 • VVD nieuwe coalitiepartner Westerveld

  De fracties van DSSW-SW en Gemeentebelangen hebben in de VVD een nieuwe partner gevonden in het bestuur van Westerveld. Naast de zittende wethouders Henk Doeven (DSSW-SW) en Jelle de Haas (Gemeentebelangen) maakt Klaas Smidt als wethouder namens de VVD het college weer compleet. De coalitiepartijen zijn blij met de ruime ervaring die Klaas Smidt meebrengt in het college.

 • De Westervelder 23 oktober 2019

  pdf, 166kB
 • Sloop Dingspilhuus Diever

  De natuurtoets en het asbestonderzoek met betrekking tot het Dingspilhuus zijn afgerond. Er zijn geen belemmeringen om tot sloop van het pand over te gaan.

 • Deltacommissaris brengt werkbezoek aan Drenthe

  Op maandag 14 oktober bracht deltacommissaris Peter Glas een werkbezoek aan FLUVIUS, het samenwerkingsverband in Zuidwest Drenthe en de Kop van Overijssel. Hij was te gast in Darp, waar de gemeente, de provincie en het waterschap samen met inwoners, woningcorporaties en Vitens het dorp onder andere waterrobuust hebben gemaakt om beter voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden. “Jullie hebben bewezen wat de kracht is van samenwerking”, was de conclusie van Peter Glas na afloop van zijn bezoek.

 • Voorjaarsrapportage 2019

  18 oktober 2019, pdf, 712kB
 • Jaarrekening 2018

  18 oktober 2019, pdf, 1MB
 • Wegafsluiting Heuvelenweg, Bathingeweg en Poolweg in Dwingeloo

  Maandag 11 november 2019 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Heuvelenweg, Bathingeweg en Poolweg in Dwingeloo.

 • BenW besluitenlijst 8 oktober 2019

  pdf, 100kB
 • Begroting 2020 naar de gemeenteraad

  Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2020 naar de gemeenteraad verzonden.

 • Gemeentelijke monumenten

  De gemeente Westerveld beschikt over een gemeentelijk monumentenregister.

 • Vrijwilligers houden 126 kilometer wegberm schoon van zwerfafval

  Met het project ‘Schoon belonen’ daagt de gemeente Westerveld maatschappelijke organisaties en verenigingen uit een aantal kilometers openbare weg zwerfafvalvrij te houden en daarmee ‘de clubkas te spekken’.

 • Ruimtelijk Actieplan Havelte

  De gemeente Westerveld werkt samen met de dorpsgemeenschap Havelte aan het Ruimtelijke Actieplan Havelte.

 • Wereldarmoededag

  Donderdag 17 oktober 2019 was het Wereldarmoededag. Deze dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties om wereldwijd stil te staan bij armoede. Voor iedere inwoner uit de gemeente Westerveld die van het minimum rond moet komen, ligt een cadeautje klaar.

 • Westerveld krijgt Energiecoach aan huis

  Dinsdag 22 oktober 2019 heeft wethouder Doeven aan tien kersverse Energiecoaches opleidingscertificaten uitgereikt. De opleiding en inzet van Energiecoaches is een initiatief van de Energie Coöperatie Westerveld om inwoners van Westerveld te helpen met het verduurzamen van hun woning.

 • Politieke avond Westerveld 5 november 2019

  De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad van Westerveld worden anders opgebouwd dan voorheen. In de afgelopen jaren was ‘het ritme’ als volgt: eens in de vier weken een raadsvergadering op dinsdagavond en op de tussenliggende dinsdagavond óf een commissievergadering Fysiek Domein en Middelen óf een commissievergadering Sociaal Domein óf een thema-avond.De dinsdagavond blijft dé avond waarop raads- en commissie-leden bijeenkomen: eens in de twee weken is er op dinsdagavond een zogeheten Politieke avond in de gemeente Westerveld.

 • Raadsvergadering 29 oktober 2019

  De raad vergadert op dinsdag 29 oktober 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.

 • Informatiebijeenkomst carbid

  Donderdag 21 november 2019, 19.30 uur houdt de gemeente Westerveld de jaarlijkse informatieavond over carbidschieten. De bijeenkomst is in het gemeentehuis.

 • Presentatie voortgang Vitale Vakantieparken verplaatst

  De presentatie over de voortgang Vitale Vakantieparken is verplaatst naar dinsdag 29 oktober 2019. Het agendapunt stond geagendeerd voor de commissie Sociaal Domein van dinsdag 15 oktober 2019. De commissieleden hebben besloten om het op een later tijdstip te behandelen, maar wel vóór de behandeling van de Programmabegroting 2020.

 • Wethouder Henk Doeven

 • Wethouder Jelle de Haas

 • Datalek melden

  Vermoedt u een datalek? Laat het ons weten.

 • Verkennend onderzoek

  Gemeente Westerveld heeft mede namens de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) met de provincie Drenthe op 4 juli 2019 een openbare informatieavond georganiseerd over gewasbeschermingsmiddelen. Hierin werd door het RIVM de resultaten gepresenteerd van het Onderzoek Blootstelling Omwonenden (OBO). Aansluitend op deze bijeenkomst is besloten om in een bestuurlijk overleg (waarin de verschillende overheidslagen vertegenwoordigd zijn), mogelijke oplossingen te verkennen voor deze brede problematiek. Als eerste is gezamenlijk met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek, met als doel: beter inzicht te krijgen in de problematiek rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de zorgen van omwonenden daarover. De uitkomsten van de verkenning zijn verwoord in het rapport met als titel: 'Uitgesproken'.

 • Uitgesproken 11 oktober 2019.docx

  pdf, 190kB
 • Diever, Hoofdstraat 48, Bluesavond

 • College Westerveld weer voltallig

  Op dinsdagavond 29 oktober 2019 is de heer K.H. (Klaas) Smidt geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Westerveld. Het college van burgemeester en wethouders van Westerveld is weer voltallig.

 • Grensverleggend Besturen 2.0

  pdf, 814kB
 • College

  Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W of college) is het dagelijks bestuur van de gemeente.

 • Kom 15 november naar het ondernemersontbijt!

  Gemeente Westerveld, Koepel Ondernemend Westerveld en Ondernemersfonds Westerveld nodigen u als ondernemer uit op vrijdag 15 november 2019 van 7.00 uur tot 8.30 uur voor een gezamenlijk ondernemersontbijt in het gemeentehuis in Diever.

 • Raadsvergadering 12 november 2019

  De raad vergadert op dinsdag 12 november 2019 om 15.00 uur in de raadszaal.

 • De Westervelder 6 november 2019

  pdf, 168kB
 • Wegafsluiting N855 in Diever

  Maandag 4 november 2019 starten de wegwerkzaamheden aan de Kruisstraat en Hoofdstraat in Diever.

 • Verhuizen

  Gaat u verhuizen? Meld dat bij de gemeente.

 • BenW besluitenlijst 15 oktober 2019

  pdf, 83kB
 • Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand stellen zich voor

  04 november 2019, pdf, 232kB
 • Wethouder Smidt heeft het startsein voor First Lego League gegeven

  Vrijdag 1 november 2019 werd op Burg. W.A. Storkschool in Dwingeloo een feestelijke startbijeenkomst van de First Lego League (FLL) gehouden. Wethouder Smidt gaf hiervoor het startsein.

 • Incidentele festiviteit

  Bij het vieren van incidentele festiviteiten kan niet altijd worden voldaan aan de gestelde geluidsnormen.

 • Paspoort aanvragen is niet mogelijk op 15 november

  Vrijdag 15 november 2019 is het niet mogelijk om een paspoort aan te vragen. De aanvraagapparatuur wordt op deze dag vervangen.

 • BenW besluitenlijst 29 oktober 2019

  pdf, 96kB

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina