Zoekresultaten

224 resultaten voor ‘’

 • Verkoop bouwkavels Meester Onsteestraat Zorgvlied

  In Zorgvlied is samen met de dorpsgemeenschap het plan ontwikkelt om woningbouw te realiseren aan de Meester Onsteestraat. Het plan bestaat uit een eerste en een tweede fase. De eerste fase is ontwikkeld door Aannemingsbedrijf Dons & Troost. In de tweede fase is er ruimte voor vier vrijstaande woningen en twee twee-onder-één-kapwoningen

 • De Westervelder 4 maart 2020

  pdf, 163kB
 • Aanvraagformulier paasvuur

  pdf, 30kB
 • Paasvuur

  Wilt u een paasvuur organiseren? Dan moet u toestemming vragen aan de gemeente.

 • Cursus In Balans

  In tien lessen wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van vallen door het overdragen van informatie, maar ook door bewegingsoefeningen. Met de cursus verbetert u uw spierkracht en evenwicht, zodat het risico op vallen kleiner wordt.

 • Containers

  De afvalcontainers horen bij de woning en zijn geen persoonlijk bezit. Als u verhuist, laat u de containers leeg en schoon achter bij de woning.

 • Afvalstoffenheffing

  Met de afvalstoffenheffing worden de kosten van de inzameling en verwerking van afvalstoffen betaald.

 • Westerveld en waterschap slaan handen ineen tegen wateroverlast en droogte

  Op maandagmiddag 2 maart overhandigde Naut de Vroome, jeugdbestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta en inwoner van Havelte, een financiële bijdrage van 120.000 euro aan de gemeente Westerveld. Dit deed hij samen met bestuurslid Hans Wijnen. De gemeente gaat twee gebieden in Havelte klimaatrobuust inrichten om wateroverlast en verdroging tegen te gaan. De vele regen van de afgelopen weken laat zien dat gemeenten en waterschappen nog voldoende ‘klimaatwerk’ hebben te doen in stedelijk gebied.

 • Overeenkomst gewasbeschermingsmiddelen is ondertekend

  Op maandagavond 24 februari 2020 ondertekende wethouder De Haas namens het college, samen met andere partijen, de overeenkomst vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Hiermee is een eerste stap gezet om te komen tot de verbetering van de onderlinge verhoudingen.

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen als u zich door het optreden van een ambtenaar benadeeld voelt.

 • De Westervelder 11 maart 2020

  pdf, 119kB
 • BenW besluitenlijst 25 februari 2020

  pdf, 96kB
 • Stichting Ondernemersfonds Westerveld wordt voortgezet

  Op woensdagavond 4 maart 2020 ondertekenden wethouder De Haas namens het college en de heer R. Visser, voorzitter Stichting Ondernemersfonds Westerveld, de overeenkomst met betrekking tot voortzetting van het ondernemersfonds. Vanuit het ondernemersfonds worden projecten met gezamenlijk ondernemersgeld betaald, ter verbetering van het ondernemersklimaat of voor initiatieven met een lokale maatschappelijke impact.

 • Tourist InfoPunten (TIP)

  U kunt voor toeristische informatie terecht bij vier kantoren in de gemeente Westerveld.

 • BenW besluitenlijst 3 maart 2020

  pdf, 89kB
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Als u een huwelijk of partnerschap aangaat, vult u een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in.

 • De Westervelder 18 maart 2020

  pdf, 127kB
 • Bijstandsuitkering aanvragen

  U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om van te leven en u geen recht heeft op een andere uitkering.

 • Mutatieformulier

  pdf, 28kB
 • Attestatie de vita

  De attestatie de vita is een uittreksel uit BRP of Burgerlijke Stand. Het is een bewijs dat u leeft.

 • Geboorteaangifte

  Is uw zoon of dochter geboren? Dan moet u uw kind binnen 3 dagen aangeven bij de gemeente.

 • BenW besluitenlijst 10 maart 2020

  pdf, 87kB
 • Compost

  U kunt compost gebruiken om de bodem van uw tuin te verbeteren.

 • 200320 2a aanwijzingsbesluit BOA's en toezichthouders

  pdf, 167kB
 • Paasvuren en buurthuizen

  20 maart 2020

  De twaalf Drentse burgemeesters hebben vrijdagmiddag 20 maart 2020 de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, aangescherpt en aangevuld. Het Regionaal Beleidsteam (RBT) dat sinds 13 maart 2020 onder voorzitterschap van Marco Out opereert, heeft besloten dat aanvullingen nodig zijn.

 • Financiële steun voor ondernemers

  Als ondernemer of zzp'er kan het zijn dat u tijdelijk geld nodig heeft om uw bedrijf te redden of omdat u stopt met uw bedrijf.

 • De Westervelder 25 maart 2020

  pdf, 165kB
 • De Westervelder 25 maart 2020

  pdf, 165kB
 • De Westervelder 25 maart 2020

  pdf, 165kB
 • BenW besluitenlijst 17 maart 2020

  pdf, 95kB
 • Collectieve evenementenverzekering

  Naast de vrijwilligersverzekering heeft de gemeente nu ook een collectieve evenementenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van toepassing voor evenementen binnen de gemeente Westerveld die georganiseerd zijn door een organisator die maatschappelijke belangen dient en voor evenementen waarbij maximaal 2.500 bezoekers per dag komen.

 • De Westervelder 1 april 2020

  pdf, 164kB
 • Schuldhulpverlening

  Voor schuldhulpverlening binnen de gemeente Westerveld kunt u terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Humanitas Thuisadministratie, Welzijn MensenWerk of de kledingbank.

 • Informatie en advies

  Elke inwoner van Westerveld heeft soms vragen, waar hij of zij niet direct zelf uitkomt. U kunt natuurlijk naar de buren of een familielid gaan, of naar de vakbond of ouderenbond. Ook is het mogelijk om uw vraag of idee eens te bespreken met een vrijwilliger of professional.

 • Initiatieven

  De intentie van de gemeente is om samen te bouwen aan een spannende, leuke, zorgzame, mooie en energieke samenleving. De gemeente wil dan ook initiatieven stimuleren die bijdragen aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, toerisme en leefbaarheid van de gemeente Westerveld. Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief, wil de gemeente een handje helpen met (financiële) middelen en/of meedenken met uw plan.

 • Participatiebijdrage

  28 maart 2020

  De participatiebijdrage is een vergoeding voor allerlei veel voorkomende kosten voor inwoners zonder of met een laag inkomen. U kunt deze bijdrage inzetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop. Zo kunt u, tijdens de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, thuis onderwijs blijven volgen.

 • Gevolgen coronacrisis voor subsidieronde evenementen en initiatieven april 2020

  26 maart 2020

  Wereldwijd, ook in Nederland en Drenthe, zijn mensen besmet met het nieuwe Coronavirus (COVID-19). Om verdere verspreiding van dit virus tegen te gaan, worden diverse maatregelen getroffen. Dit heeft ook gevolgen voor de subsidieaanvragen voor evenementen en initiatieven. Gemeente Westerveld zoekt naar passende oplossingen om zo aan te sluiten bij de maatregelen van het kabinet.

 • Evenement organiseren

  Informatie over het organiseren van een evenement.

 • Dwingeloo, Lheebroek 21 (voorheen nummer 22)

 • Wegwerkzaamheden Hoofdstraat in Diever

  Door wegwerkzaamheden in het kader van het Brinkenplan ‘Diever op Dreef”, wordt een deel van de Hoofdstraat in Diever van 14 april tot en met 8 mei 2020 afgesloten voor doorgaand verkeer.

 • Betalingsregeling gemeentelijke belastingen

  Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

 • BenW besluitenlijst 24 maart 2020

  pdf, 93kB
 • Afvalbrengstation

  U kunt (grof) huishoudelijk afval storten bij het afvalbrengstation in Havelte.

 • Recreatieondernemers

  Op deze pagina vindt u informatie voor recreatieondernemers in relatie tot corona.

 • Gaswinning

  In de gemeente Westerveld wordt gas gewonnen. Dit gas wordt gewonnen uit velden. Deze velden liggen in of deels in de gemeente Westerveld.

 • De Westervelder 8 april 2020

  pdf, 216kB
 • Woonvisie

  Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Westerveld vastgesteld. De Woonvisie is een actualisering van het woonbeleid zoals is opgenomen in de Structuurvisie en de Visie op Wonen.

 • Grondzaken

  De gemeente Westerveld verhuurt en verkoopt percelen grond en geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen.

 • Snippergroen: verhuur, verkoop of bruikleen

  U kunt een aanvraag indienen voor het huren, kopen of gebruiken van snippergroen.

 • Wittelte, Noordswegje 10

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina