Zoekresultaten

282 resultaten voor ‘’

 • Beschikbare vrije kavels

  Bij de vrije kavels is het verkavelingsproces afgerond. Samen met de toekomstige bewoners zijn de kavelgrenzen bepaald. Dat heeft geleid tot onderstaande definitieve verkavelingen voor woonveld 1 en woonveld 2.

 • Snoeiafval

  In de groene container, naar het afvalbrengstation of met de snoeiafvalroute mee, meld u zich hiervoor aan!

 • Digitale nieuwsbrief RES

  Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief over de Regionale Energiestrategie.

 • Samenvatting startbijeenkomsten RES

  Op 13 en 14 januari 2020 waren er startbijeenkomsten met als onderwerp de regionale energiestrategie (RES). Tijdens deze bijeenkomsten zijn inwoners en ondernemers uit Westerveld uitgedaagd om met een open vizier te bekijken welke kansen er in de gemeente Westerveld zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie.

 • Beweegwijzer Havelte e.o. in Actie!

  pdf, 760kB
 • Beweegwijzer Diever e.o. in Actie!

  pdf, 1MB
 • Eigen bijdrage Wmo 2020

  pdf, 174kB
 • Eigen bijdrage

  Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Deze is maximaal € 19,- per maand per huishouden.

 • Cliëntondersteuning

  Mensen met een zorgvraag hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Westerveld kunt u zich laten bijstaan door de volgende instanties:

 • Voorwaarden

 • Werkzoekende

  Bent u op zoek naar werk? Of wordt u binnenkort werkloos en lukt het niet om ander werk te vinden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV.

 • Werk vinden

  Voor de uitvoering van de Participatiewet werkt de gemeente samen met het UWV en het regionaal Werkbedrijf Zwolle. Voor onbetaald of vrijwilligerswerk werkt de gemeente samen met Welzijn MensenWerk.

 • Werkvoorzieningen

  Meer informatie over werkvoorzieningen zoals Reestmond en Voorziening Beschut werk.

 • IOAW aanvragen

  Bent u geboren vóór 1 januari 1965 en ná uw 50ste werkloos geworden? Dan kunt u na de WW of WGA-uitkering recht hebben op een IOAW-uitkering

 • Overige verplichtingen

  Verplichtingen waar u rekening mee moet houden wanneer u een uitkering ontvangt.

 • Uitbetalen uitkering en bijzondere bijstand

  Meer informatie over de uitbetaling van een uitkering en bijzondere bijstand.

 • Regelingen voor kinderen

  Het kindpakket in de gemeente Westerveld bestaat uit verschillende regelingen voor kinderen en jongeren tot 21 jaar, die opgroeien in armoede.

 • Bereken uw recht

  Via de website van het Nibud kunt u direct zien op welke toeslagen, tegemoetkomingen en subsidies u recht heeft.

 • Kom uit je schuld

  Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld vijf jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die vijf jaar, ruim tien keer zo hoog. Kom je eruit?

 • Cliëntenplatform

  Het cliëntenplatform Sociale Zaken gemeente Westerveld is belangenbehartiger van inwoners met een laag inkomen.

 • Inkomens- en vermogensgrenzen 2020

  23 januari 2020

  Een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen die gelden in 2020.

 • Leegstaande woning verhuren

  Wilt u uw leegstaande woning verhuren? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

 • Beweegwijzer Dwingeloo e.o. in Actie!

  pdf, 891kB
 • Handige links en informatie

  Hier vindt u links naar andere websites en overige informatie over zorg en inkomen.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met de belastingaanslag of WOZ-beschikking? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  U kunt de gemeente machtigen om het totaalbedrag aan belastingen automatisch te incasseren.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen.

 • Aanmaning en deurwaarder

  Betaalt u uw belastingen niet op tijd? Dan kunt u te maken krijgen met aanmaningen en deurwaarders.

 • Forensenbelasting

  U betaalt forensenbelasting als u lange tijd in de gemeente verblijft, maar ergens anders woont.

 • No cure no pay

  Hoe werkt no cure no pay?

 • Beweegwijzer Vledder e.o. in Actie 01-2020

  pdf, 909kB
 • Aanmeldformulier Open Monumentendag 2020: Thema 'Leer Monument(je)'

  We zien uw aanmelding graag tegemoet.

 • Koloniën van Weldadigheid

  In 2017 is het UNESCO Werelderfgoed nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid voorgedragen bij UNESCO in Parijs; in 2020 is een geactualiseerd nominatiedossier door de Belgische regering opnieuw ingedient. Op deze pagina vindt u het nominatiedossier en meer informatie.

 • Informatie over de bijstandsuitkering

  Lukt het u niet om al uw uitgaven te betalen met uw inkomsten, dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Om recht te hebben op een bijstandsuitkering moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Aanmelden nieuwsbrief beweegcoaches

  Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de beweegcoaches

 • Rijksmonumenten

  De gemeente Westerveld telt ruim 180 gebouwde rijksmonumenten.

 • Monumenten en vergunningplicht

  In veel gevallen heeft u voor werkzaamheden in, aan of bij een monument een omgevingsvergunning nodig.

 • Open Monumentendag 2020: 'Leer Monument(tje)!'

  Het tweede weekend van september 2019 - van zaterdag 12 september tot en met zondag 13 september - staat de gemeente Westerveld weer in het teken van de landelijke en Europese Open Monumentendag. Het thema voor 2020 is 'Leer Monument(tje)'

 • Bomenbeleid

  Om te bepalen welke bomen (en houtopstanden) van belang zijn voor Westerveld en dus beschermd moeten worden is er op 17 december 2019 een bomenavond georganiseerd. De avond markeerde de start van een nieuw te vormen bomenbeleid. Na de avond heeft iedereen de mogelijkheid gehad om zijn of haar inbreng alsnog te geven. De deadline voor deze inbreng was 31 januari 2020.

 • Energie voor huishoudens in Westerveld in 2050 duurzaam opgewekt

  Het college van de gemeente Westerveld heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 de energie die de huishoudens in de gemeente nodig zijn, duurzaam op te wekken.

 • Taalpunt

  In de gemeente Westerveld heeft 11 tot 13% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat zij het minimale niveau op het gebied van taal hebben. Het lezen en invullen van formulieren, het (voor)lezen van een boek of het lezen van een bijsluiter levert problemen op. Door middel van het taalpunt helpt de gemeente Westerveld hen.

 • Tijdlijn omgevingswet

  pdf, 66kB
 • Wijzer met je geld in Westerveld

  Wijzer met je geld in Westerveld is de folder van de gemeente Westerveld over regelingen (zowel landelijk als gemeentelijk) waar mensen met een laag inkomen aanspraak op kunnen maken.

 • Politie

  Politiemensen van het basisteam Zuidwest-Drenthe voeren vanuit het politiebureau in Meppel de lokale politiezorg uit.

 • Bouwwerkzaamheden melden of afmelden

  Meld hier de start of het gereed zijn van uw bouwwerkzaamheden.

 • Bomen kappen

  Gaat u een boom kappen of drastisch snoeien en bent u eigenaar van die boom? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Rijbewijs

  U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

 • Factsheet Westerveld 220819

  pdf, 1MB
 • Factsheet resultaten einde campagne

  pdf, 948kB
 • Omgevingswet

  De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2021. De Omgevingswet bundelt de wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet maakt het integraal beheer van en de ontwikkelingen in de leefomgeving eenvoudiger.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK).

 • Verkoop bouwkavels Meester Onsteestraat Zorgvlied

  In Zorgvlied is samen met de dorpsgemeenschap het plan ontwikkelt om woningbouw te realiseren aan de Meester Onsteestraat. Het plan bestaat uit een eerste en een tweede fase. De eerste fase is ontwikkeld door Aannemingsbedrijf Dons & Troost. In de tweede fase is er ruimte voor vier vrijstaande woningen en twee twee-onder-één-kapwoningen

 • Grondzaken

  De gemeente Westerveld verhuurt en verkoopt percelen grond en geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen.

 • Snippergroen: verhuur, verkoop of bruikleen

  U kunt een aanvraag indienen voor het huren, kopen of gebruiken van snippergroen.

 • Paasvuur

  Wilt u een paasvuur organiseren? Dan moet u toestemming vragen aan de gemeente.

 • Cursus In Balans

  In tien lessen wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van vallen door het overdragen van informatie, maar ook door bewegingsoefeningen. Met de cursus verbetert u uw spierkracht en evenwicht, zodat het risico op vallen kleiner wordt.

 • Containers

  De afvalcontainers horen bij de woning en zijn geen persoonlijk bezit. Als u verhuist, laat u de containers leeg en schoon achter bij de woning.

 • Afvalstoffenheffing

  Met de afvalstoffenheffing worden de kosten van de inzameling en verwerking van afvalstoffen betaald.

 • Individuele toeslagen

  Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen en weinig vermogen? Of volgt u een studie, maar bent u niet in staat om (voldoende) inkomen te verdienen? Dan heeft u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag of een individuele studietoeslag.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Als u een huwelijk of partnerschap aangaat, vult u een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in.

 • Aanvraagformulier bijzondere bijstand

  pdf, 174kB
 • Aanvraagformulier bijzondere bijstand -overige minima

  pdf, 258kB
 • Bijzondere bijstand

  Heeft u (extra) kosten die u niet kan betalen dan kunt u de gemeente om geld vragen.

 • Aanvraagformulier participatiebijdrage en toeslagen 2019

  pdf, 171kB
 • Aanvraagformulier participatiebijdrage en toeslagen 2020

  pdf, 171kB
 • Participatiebijdrage

  De participatiebijdrage is een vergoeding voor allerlei veel voorkomende kosten.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om van te leven en u geen recht heeft op een andere uitkering.

 • Mutatieformulier

  pdf, 28kB
 • Attestatie de vita

  De attestatie de vita is een uittreksel uit BRP of Burgerlijke Stand. Het is een bewijs dat u leeft.

 • Geboorteaangifte

  Is uw zoon of dochter geboren? Dan moet u uw kind binnen 3 dagen aangeven bij de gemeente.

 • Compost

  U kunt compost gebruiken om de bodem van uw tuin te verbeteren.

 • Oud papier en karton

  Verschillende verenigingen en scholen in de gemeente zamelen papier en karton in.

 • Vaststelling bestemmingsplan Darp

  Vanaf 19 maart 2020 tot en met 29 april 2020 ter inzage.

 • Financiële steun voor ondernemers

  Als ondernemer of zzp'er kan het zijn dat u tijdelijk geld nodig heeft om uw bedrijf te redden of omdat u stopt met uw bedrijf.

 • Direct online regelen

  Alle zaken die u direct online kunt regelen op een rij. Dit worden er steeds meer!

 • Schuldhulpverlening

  Voor schuldhulpverlening binnen de gemeente Westerveld kunt u terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Humanitas Thuisadministratie, Welzijn MensenWerk of de kledingbank.

 • Informatie en advies

  Elke inwoner van Westerveld heeft soms vragen, waar hij of zij niet direct zelf uitkomt. U kunt natuurlijk naar de buren of een familielid gaan, of naar de vakbond of ouderenbond. Ook is het mogelijk om uw vraag of idee eens te bespreken met een vrijwilliger of professional.

 • Initiatieven

  De intentie van de gemeente is om samen te bouwen aan een spannende, leuke, zorgzame, mooie en energieke samenleving. De gemeente wil dan ook initiatieven stimuleren die bijdragen aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, toerisme en leefbaarheid van de gemeente Westerveld. Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief, wil de gemeente een handje helpen met (financiële) middelen en/of meedenken met uw plan.

 • Openingstijden en contact

  Heeft u een dienst van de gemeente nodig? Eerst bellen naar 14 0521.

 • Inwoners

  Dit is de officiële website van de gemeente Westerveld, met informatie voor inwoners, ondernemers en toeristen. Daarnaast kunt u via deze website steeds meer online regelen.

 • Betalingsregeling gemeentelijke belastingen

  Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

 • Afvalbrengstation

  U kunt (grof) huishoudelijk afval storten bij het afvalbrengstation in Havelte.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina