Zoekresultaten

282 resultaten voor ‘’

 • Vrijwilligersverzekering

  De gemeente Westerveld heeft een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers en mantelzorgers uit onze gemeente.

 • Beleidsdocumenten

  Download hier de (beleids)documenten over zorg en ondersteuning die zijn vastgesteld door de gemeente Westerveld.

 • Woning kopen of huren

  Een huis kopen of huren is een belangrijke stap. Verschillende instanties helpen u met informatie of een financiële bijdrage.

 • Drents Energieloket

  Het Drents Energieloket geeft onafhankelijk advies voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in uw woning.

 • Speelterreinen

  Om de leefomgeving te verbeteren, richt de gemeente diverse speelgelegenheden in, zoals (voetbal)trapveldjes en speelterreinen.

 • Wegwerkzaamheden

  Als gevolg van de uitvoering van werkzaamheden kan het voorkomen dat een weg of weggedeelte tijdelijk niet toegankelijk is voor verkeer.

 • Gladheidbestrijding

  De bestrijding van gladheid is een van de kerntaken van de gemeente, maar we verwachten van onze inwoners ook een positieve bijdrage.

 • Parkeerbeleid

  U heeft in Westerveld geen parkeervergunning nodig om uw auto te parkeren. U mag op alle parkeerplaatsen en op/langs alle wegen gratis parkeren, tenzij bijvoorbeeld door borden anders is aangegeven.

 • Licht in de openbare ruimte

  In dit beleidsplan staat hoe de gemeente Westerveld omgaat met de openbare verlichting.

 • Onderhoud openbare ruimte

  De gemeente voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit in de openbare ruimte.

 • Gewasbeschermingsmiddelen

  Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen worden gebruikt om planten en gewassen te beschermen tegen onkruid, ziekten en plagen.Voor de toelating en het gebruik van deze middelen stelt het Rijk strenge eisen.

 • Landschapsontwikkelingsplan

  Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft een heldere en concrete visie op het landschap.

 • Hemelwater

  Inzamelen en beheren van oppervlaktewater.

 • Grondwater

  Bij grondwateroverlast is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeente en de perceeleigenaar.

 • Fluvius

  Fluvius is een samenwerking tussen gemeenten Westerveld, Hoogeveen, de Wolden, Midden Drenthe, Steenwijkerland, Meppel en het waterschap.

 • Regionale Uitvoeringsdienst

  Gemeenten en de provincie hebben de uitvoerende milieu- en bodemtaken gebundeld in de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

 • Japanse duizendknoop

  De gemeente bestrijdt de Japanse duizendknoop en vraagt inwoners en ondernemers van Westerveld mee te helpen.

 • Leerplicht

  Regels over verzuim van school en verlof buiten vakanties.

 • Beweegcoaches

  De gemeente Westerveld heeft vier beweegcoaches in dienst, met elk hun eigen taken en werkzaamheden.

 • Monumentenzorg en archeologie

  Met 8 beschermde dorpsgezichten en bijna 300 beschermde rijks-, provinciale-, en gemeentelijke monumenten is Westerveld één van de grootste plattelands-monumentengemeenten van Nederland.

 • Vrijstelling energielabel voor monumenten

  Woont u in een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument? Dan is het energielabel voor u niet verplicht.

 • Provinciale monumenten

  De provincies Drenthe en Noord Holland zijn de enige provincies die beschermde provinciale monumenten hebben aangewezen.

 • Beschermde dorpsgezichten

  De gemeente Westerveld kent acht van 'rijkswege' beschermde dorpsgezichten.

 • Archeologie

  De gemeente Westerveld heeft een rijk en gevarieerd verleden.

 • Archeologische rijksmonumenten

  Binnen de gemeente Westerveld ligt een aantal terreinen waarvan de archeologische waarde bekend is.

 • Archeologische verwachtings- en beleidskaart

  De archeologische verwachtings- en beleidskaart geeft inzicht in waar in de gemeente extra aandacht aan het archeologische bodemarchief nodig is.

 • Cultuurhistorische waardenkaart

  Het landschap van Westerveld is niet alleen een lust voor het oog, het representeert ook een grote cultuurlandschappelijke waarde en is bovendien erg divers.

 • BNG Erfgoedprijs en Anno Drenthe

  In 2011 heeft de gemeente Westerveld de BNG Erfgoedprijs gewonnen en is daarmee uitgeroepen tot beste erfgoedgemeente van Nederland.

 • Nationale Archeologiedagen 2019

  De Archeologiedagen op 11, 12 en 13 oktober 2019 brengen het verleden tot leven met honderden activiteiten door het hele land. Uiteraard zal ook de gemeente Westerveld niet in het programma ontbreken; duik samen met een archeoloog de diepte in en ontdek tienduizenden jaren geschiedenis die onder je voeten ligt! Het programma in de gemeente Westerveld zal in de loop van de zomer beschikbaar komen op www.archeologiedagen.nl

 • Europees Erfgoedlabel voor de Koloniën van Weldadigheid?

  De Ministerraad heeft op voorstel van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van Engelshoven ingestemd dat Nederland samen met België de Koloniën van Weldadigheid bij de Europese Unie voordraagt voor een Europees Erfgoedlabel. In Drenthe heeft alleen het herinneringskamp Westerbork dit label. Wat het Europees Erfgoedlabel inhoud, leest u op deze pagina. Eind 2019 wordt duidelijk of het label wordt verleend.

 • Cultuurvisie

  De cultuurvisie is door middel van een experiment tot stand gekomen. Het resultaat is geen nota, maar een prachtig kunstwerk.

 • Cultuureducatie

  De gemeente Westerveld heeft een actief cultuureducatiebeleid en richt zich vooral op scholen.

 • Bibliotheken

  In de gemeente Westerveld zijn 4 bibliotheken: in Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder.

 • Kunsttentoonstellingen

  De ruime en zeer lichte publiekshal wordt gebruikt voor kunsttentoonstellingen.

 • Toezicht en handhaving

  In Nederland zijn veel regels, waaraan u zich moet houden. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente, of u zich daar wel aan houdt.

 • Rampen en crisis

  De kans dat er in de gemeente Westerveld een ramp gebeurt is klein, maar altijd aanwezig. Daarom is het goed om stil te staan bij de risico’s die er zijn.

 • Als de sirene gaat

  Als er sprake is van een ramp, wordt u bij direct gevaar geïnformeerd via het sirenenetwerk (luchtalarm) of door geluidswagens van de politie.

 • Meerkamp Havelte

  In de woonwijk Meerkamp in Havelte wordt het openbaar groen aangepakt. Samen met inwoners van de wijk maakt de gemeente Westerveld een plan voor de herinrichting van het groen in de wijk.

 • Life-project Drents-Friese Wold en Leggelderveld

  Met het project 'More water for wet habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld' wordt ingezet op forse verbetering van het natuurgebied, onder meer door uitvoering van watermaatregelen in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold.

 • Vledder-Noord

  Het project Vledder-Noord gaat over de ontwikkeling van een woonzorgcentrum.

 • Meer informatie telefonisch contact

  Het telefoonnummer van de gemeente is 14 0521. Dit nummer is 5 dagen per week van 8.30 uur tot 16.30 uur bereikbaar.

 • Huisregels

  Bezoekers van het gemeentehuis moeten de volgende huis- en gedragsregels in acht nemen.

 • Eikenprocessierups (EPR)

  Dit jaar zijn er, zoals in veel gemeenten in Nederland, veel processierupsen in de gemeente Westerveld. Het zijn er zoveel, dat het laten verwijderen van alle nesten onmogelijk is geworden.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester en wethouders, gevraagd en ongevraagd over voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid binnen het Sociaal Domein.

 • Dwingeloo Heuvelenweg Batingheweg Poolweg_DO_PLAN_20190524-PDF A0 1op100 Principeprofielen

  pdf, 498kB
 • Dwingeloo Heuvelenweg Batingheweg Poolweg_DO_PLAN_20190524-PDF A0 1op200 Heuvelenweg Batingheweg

  pdf, 259kB
 • Dwingeloo Heuvelenweg Batingheweg Poolweg_DO_PLAN_20190524-PDF A0 1op200 Heuvelenweg Poolweg

  pdf, 172kB
 • Dwingeloo Heuvelenweg Batingheweg Poolweg_DO_PLAN_20190524-PDF A0 1op200 Heuvelenweg

  pdf, 238kB
 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Met een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking staat u financieel garant voor iemand die visumplichtig is en te weinig geld heeft.

 • Kinderopvang

  Er zijn vier vormen van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en de peuterspeelzaal.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina