Pleegzorg: “De onvoorwaardelijke liefde die je voelt en die je terugkrijgt is het mooiste wat er is.”

Ieder kind verdient het op te groeien op een veilige, stabiele plek. Wanneer het ouders niet lukt om voor hun kind te zorgen is (tijdelijk) wonen in een pleeggezin een goed alternatief. Een gezin waar kinderen zich veilig kunnen voelen, waar ze liefde en aandacht krijgen en waar ze gewoon kind kunnen zijn.

Hier het verhaal van Nynke en Martijn, de ouders van drie dochters (9, 5 en 3 jaar oud). De twee jongsten zijn pleegdochters, toch voelen Martijn en Nynke geen verschil. Martijn: ”Natuurlijk weten we dat wij niet de biologische ouders zijn, je ziet het ook, maar gevoelsmatig is er geen verschil. De onvoorwaardelijke liefde die we voelen voor onze oudste dochter, voelen we ook voor onze pleegdochters.” 

Ruimte in huis en hart

Het verhaal van het pleeggezin van Martijn en Nynke begint na de komst van hun oudste dochter. Nynke: “Het was voor ons duidelijk dat één zwangerschap voor mij meer dan voldoende was. Toch voelden we allebei dat er nog ruimte was voor een tweede kindje, zowel in ons huis als in ons hart.” Na onderzocht te hebben wat de mogelijkheden waren, schreven ze zich in bij Pleegzorg Drenthe. Er volgde een uitgebreide screening, zowel van zichzelf als directe familieleden. Toen, na een half jaar, ging de telefoon. Martijn: “We waren op vakantie in Frankrijk toen we het telefoontje kregen: ‘Er is een baby op komst die niet thuis kan opgroeien, omdat de ouders een verstandelijke beperking hebben. Willen jullie het een veilig en warm thuis geven?’ En zo werden we een gezin van vier.”

Ondersteuning van Pleegzorg Drenthe

Het is zeker in het begin wel even wennen voor Martijn en Nynke. Er komt tenslotte een hoop bij kijken. Naast de komst van de baby, krijg je als pleegouders ook te maken met de biologische ouders. En er zijn veel instanties bij betrokken. Op die manier worden de belangen van alle betrokkenen goed behartigd. Zo wordt er een voogd toegewezen die de belangen van het kind behartigd, is er begeleiding voor de biologische ouders en ondersteunt Pleegzorg Drenthe de pleegouders. Nynke: “Wij zijn heel blij met de begeleiding en ondersteuning die we krijgen van Pleegzorg Drenthe. Ze bieden de achtervang waar je altijd op terug kunt vallen en we kunnen er terecht met al onze vragen of om ons hart te luchten.”

Onzekerheid

De eerste anderhalf jaar na de komst van hun pleegdochter maakt het gezin een onzekere tijd door. De biologische ouders willen het meisje, ondanks hun beperkingen, weer terug en zelf opvoeden, terwijl Martijn en Nynke hebben aangegeven het liefst altijd voor haar te zorgen. Uiteindelijk beslist de rechter in het belang van het kind en blijft ze bij Martijn en Nynke. Ook de biologische ouders zien uiteindelijk in dat dit het beste voor haar is. Nynke: “Voor mij was dit wel een heel lastige tijd. Uit bescherming durfde ik me niet volledig te hechten aan mijn pleegdochter. Terwijl dat hechtingsproces zo belangrijk is in de eerste jaren van een kind. Martijn kon zich wel vanaf het begin volledig openstellen en je ziet ook nu nog dat zij het meest naar hem toetrekt. Dat vond ik moeilijk, maar gelukkig heb ook ik inmiddels een echte vertrouwensband met haar opgebouwd.”

Band met biologische ouders

Het besluit dat het meisje bij Martijn en Nynke blijft, betekent niet dat er geen contact is met de biologische ouders. Nynke: “Elke 4 weken komen de biologische ouders langs en spelen ze met de meiden. Wij noemen ze ook mama en papa. Wij zijn heit en mem. In het begin was het wat zoeken, maar we hebben met elkaar een manier gevonden waar iedereen zich prettig bij voelt.”
Het vertrouwen van de biologische ouders in Martijn en Nynke is zelfs zo groot, dat wanneer de moeder wederom zwanger raakt, ze rechtstreeks met Nynke belt om te vragen of ook dit kindje in hun gezin kan worden opgenomen. Nynke: “Ik voel nog de emoties, als ik terugdenk aan dat telefoontje. Het kwam voor ons zo onverwachts. We hadden niet eerder over een derde kindje nagedacht. Maar het feit dat we nog een kindje een warm en veilig thuis konden geven en dat ze als zusjes samen konden blijven, was voor ons doorslaggevend.”  En zo sloten Martijn en Nynke 10 uur na de geboorte hun derde dochter in hun armen. 

Het gezin is compleet en het gaat goed met alle drie dochters. Nynke: ”We zijn een ‘normaal’ gezin en verschillen in het dagelijkse leven niet veel van andere gezinnen. De band tussen onze dochters is een echte band tussen zussen. De jongste heeft wat extra zorg en aandacht nodig, maar heeft haar grote voorbeeld gevonden in onze oudste dochter. Dat is prachtig om te zien.”  

Liefde en betekenis

Over de vraag wat het pleegouderschap voor hun betekent, hoeven Martijn en Nynke niet lang na te denken. “De onvoorwaardelijke liefde die je voelt en die je terugkrijgt is het mooiste wat er is. Daarnaast is er het gevoel om van betekenis te kunnen zijn voor een kind, puur door het liefde en warmte te geven. Het is sowieso niet vanzelfsprekend dat je kinderen kunt krijgen, dus we zijn zeker ook dankbaar dat we nog twee kinderen een liefdevol en veilig thuis mogen geven. Het is de invulling van ons gezin. Daarbij hebben wij elkaar als partners op een andere manier leren kennen en heeft het ons echt dichterbij elkaar gebracht.” 

Pleegouderschap, iets voor jou?

Mocht je je afvragen of het pleegouderschap iets voor jou is, dan heeft Martijn een duidelijk advies. “Ga vooral het traject in om te onderzoeken of het iets voor je is. De pleegzorg instanties kunnen je heel veel informatie geven. Je zit nergens aan vast. Zelfs als je je inschrijft als pleegouder, is het nog altijd aan jou om ja te zeggen als het telefoontje komt.”  

Pleegzorg Drenthe

In Nederland is die zorg voor kinderen van 0 tot 21 jaar beschikbaar door middel van pleegzorg. In Drenthe zorgen drie aanbieders voor pleegzorg, Leger des Heils, Yorneo en William Schrikker Gezinsvormen. Er zijn veel verschillende vormen van pleegzorg. Naast de langdurige pleegzorg, zoals in het gezin van Martijn en Nynke, zijn er ook andere varianten. In iedere situatie kijkt Pleegzorg Drenthe wat de beste oplossing is voor het kind, de ouders en het pleeggezin. Kijk voor meer informatie op www.pleegzorgdrenthe.nl of kom naar één van de informatiebijeenkomsten. 

Nov. 2023