Gemeentegrond: verhuur, verkoop of bruikleen

De gemeente is in het bezit van verscheidene percelen grond en krijgt dan ook regelmatig vragen met betrekking tot de mogelijkheden van het huren, kopen of gebruiken van gemeentegrond. Via bovenstaande formulieren kunt u een aanvraag hiervoor indienen.