Gemeentegrond: verhuur, verkoop of bruikleen

De gemeente is in het bezit van verscheidene percelen grond en krijgt dan ook regelmatig vragen met betrekking tot de mogelijkheden van het huren, kopen of gebruiken van gemeentegrond. Via bovenstaand digitale formulier kunt u een aanvraag hiervoor indienen. In het formulier kunt u aangeven met welk doel u de grond wilt gebruiken, de situering omschrijven en aangeven wat u met de grond wilt gaan doen. Wij nemen vervolgens uw aanvraag in behandeling. Hierna kan het zijn dat u een aanbieding ontvangt tot het kopen, huren of in bruikleen nemen van de grond, óf u krijgt bericht dat uw verzoek is afgewezen.