Gemeentegrond: verhuur, verkoop of bruikleen

De gemeente is in het bezit van verscheidene percelen grond. En krijgt dan ook regelmatig vragen met betrekking tot de mogelijkheden van het huren, kopen of gebruiken van gemeentegrond. Via bovenstaande formulieren kunt u een aanvraag hiervoor indienen. Door de huidige werkvoorraad van het taakveld Grondzaken & Vastgoed is het helaas niet mogelijk om uw aanvraag op dit moment te behandelen. De behandeltermijn voor dergelijke aanvragen wordt tot nadere orde opgeschort. Wanneer uw aanvraag weer in behandeling wordt genomen ontvangt u een bericht van ons. Onze excuses voor het eventuele ongemak.