Provinciale staten en Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen.

  • De verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten van Drenthe. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer.
  • De verkiezing voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en de Waterschappen zijn om de vier jaar.

Wie mogen er stemmen?

Stemmen bij volmacht

Kiezerspas

Aanplakborden voor de verkiezingen van de leden voor Provinciale staten en waterschap 2019