Gemeente Westerveld voert diftar in

Om het beter scheiden van afval te stimuleren, heeft de gemeente Westerveld vanaf 1 januari 2024 diftar ingevoerd. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. U betaalt dan een bedrag per keer dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet of dat u restafval in de ondergrondse container weggooit. Door afval van grondstoffen goed te scheiden heeft u zelf invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. 

Zo werkt diftar

Vanaf 2024 bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast deel en een variabel deel. Het aantal keer dat u uw restafvalcontainer laat legen of de ondergrondse container voor restafval gebruikt, bepaalt de hoogte van uw variabele deel. Dus: hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder vaak u restafval hoeft weg te gooien en hoe minder afvalstoffenheffing u betaalt. De hoogte van de tarieven bepaalt de gemeente in het najaar. Alle inwoners worden hierover nog over geïnformeerd.

Het aanbieden van de grondstoffen pmd (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons), gft (groente-, fruit- en tuinafval) en oud papier en karton blijft zoals het is.

Nog veel grondstoffen in het restafval

Gemiddeld hebben inwoners van de gemeente Westerveld 115 kilo restafval per jaar. Maar liefst twee derde van het restafval bestaat op dit moment nog uit grondstoffen. Zonde, want grondstoffen die bij het restafval zitten, worden samen met het restafval verbrand. En het verbranden van restafval is erg duur en slecht voor het milieu.

Het doel van de gemeente is daarom om de hoeveelheid restafval terug te brengen, in eerste instantie naar 80 kilo per inwoner per jaar. Uiteindelijk is het de bedoeling om toe te werken naar de landelijke VANG-doelen van 2025: 90% van het afval wordt gescheiden ingeleverd en maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar.

Vragen?

Meer informatie over diftar en afval scheiden vindt u op de pagina afval scheiden.  
 

Verandering in afvalstoffenheffing vanaf 2024
Foto: ROVA afvalophaalwagen leegt containers