Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over diftar.
Als u nog andere vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 of per mail via info@gemeentewesterveld.nl.

Diftar

1.    Wat houdt diftar in? 
Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing. U betaalt dan een bedrag per keer dat u uw restafvalcontainer aan de weg zet of dat u restafval in de ondergrondse container weggooit. Diftar is een onderdeel van de afvalstoffenheffing. De kosten hangen af van hoe vaak u restafval weggooit. U heeft hier zelf invloed op door goed te scheiden. Want hoe beter u scheidt, hoe minder restafval u overhoudt en hoe minder u hoeft te betalen. Naast het tarief op restafval, betaalt u ook een vast bedrag aan afvalstoffenheffing. 

2.    Waarom is het nodig diftar in te voeren?
Met diftar willen we de inwoners van de gemeente Westerveld aanmoedigen hun afval nog beter te scheiden. In andere gemeenten zie je dat het zorgt dat inwoners beter scheiden en minder restafval over blijft.  Beter scheiden is nodig, omdat we zien dat inwoners in de gemeente Westerveld gemiddeld nu nog 115 kilo restafval per persoon per jaar aanbieden. Daar zit nog veel materiaal tussen dat we kunnen recyclen. Als we dat goed scheiden, hoeven we minder nieuwe materialen uit de aarde te halen. Ook blijft er dan nog maar weinig restafval over dat we tegen hoge kosten moeten laten verbranden. Die kosten voor het verbranden van restafval worden steeds hoger. Afval scheiden is daarom nodig voor het milieu en de portemonnee. 

Het doel van de gemeente is om de hoeveelheid restafval terug te brengen, in eerste instantie naar 80 kilo per inwoner per jaar. Uiteindelijk is het de bedoeling om toe te werken naar de landelijke VANG-doelen van 2025: 90% van het afval wordt gescheiden ingeleverd en maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar.

3.    Wanneer gaat diftar in?
Diftar gaat in op 1 januari 2024. 

4.    Hoe ziet de afvalstoffenheffing er vanaf 2024 uit? 
Ieder huishouden betaalt jaarlijks afvalstoffenheffing. In 2023 bestaat de afvalstoffenheffing nog uit één deel. Vanaf 2024 knippen we dat op in twee delen: 
1.    Een vast deel. Hiervoor haalt ROVA bijvoorbeeld het pmd, gft en glas op. 
2.    Een variabel deel: diftar. Per keer dat u restafval weggooit, betaalt u een bepaald bedrag. Door goed te scheiden, heeft u dus invloed op hoeveel afvalstoffenheffing u uiteindelijk betaalt. Als u goed scheidt, houdt u namelijk maar weinig restafval over. 

5.    Wat zijn de bedragen voor de afvalstoffenheffing in 2024?
De tarieven zijn nog niet bekend. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen. Dit gebeurt waarschijnlijk in het najaar van 2023. 


6.    Waarom is er ook een vast bedrag in de afvalstoffenheffing?
Naast het variabele deel van de afvalstoffenheffing dat geldt voor het restafval, betaalt u ook een vast bedrag. Hiermee betalen we alle andere afvalkosten in de gemeente Westerveld. Zoals de kosten voor het inzamelen, transporteren en verwerken van gft, pmd en glas en de kosten voor het milieubrengstation. 


7.    Hoe kan ik de afvalstoffenheffing laag houden?
U heeft invloed op het variabele deel van de afvalstoffenheffing, dat u betaalt voor uw restafval. Door zo goed mogelijk te scheiden, houdt u maar weinig restafval over. En hoe minder vaak u restafval weggooit, hoe lager het variabele deel van de afvalstoffenheffing voor u is. 
Op het vaste deel van de afvalstoffenheffing heeft u geen invloed. 


8.    Wat zijn ervaringen in andere gemeenten met diftar? 
Er zijn meerdere gemeenten die al jarenlang werken met diftar. Dat blijkt in die andere gemeenten goed te werken. Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt bijvoorbeeld dat gemeenten met waar mensen moeten betalen voor hun restafval, minder restafval hebben dan gemeenten zonder dit systeem. Ook de hoeveelheid gescheiden afval is toegenomen. Bovendien maakt het mensen bewuster van de gevolgen van afval op het milieu, de kosten van afval/grondstoffen en de invloed van hergebruik.


Restafval weggooien

9.    Waarom kijken jullie naar hoe vaak ik restafval weggooi en niet naar hoeveel?
Er zit geen weegsysteem in de ondergrondse containers. Hierdoor is het niet mogelijk om te zien welk gewicht aan afval mensen weggooien. Het ombouwen van de containers naar containers met een weegsysteem is heel duur. Ook is een weegsysteem technisch gezien complex en storingsgevoelig. We moeten dan regelmatig controleren of de containers nog wel goed wegen. Daarom is gekozen om te kijken naar het aantal keer dat u restafval weggooit.

10.    Hoe registreren jullie hoe vaak ik restafval weggooi of mijn restafvalcontainer laat legen?
In de restafvalcontainer die u bij huis heeft staan zit een chip. ROVA scant die chip als zij de container komen legen. Zo weten we hoe vaak u de container aan de weg heeft gezet. Voor de ondergrondse restafvalcontainer heeft u een pas nodig. Deze pas is gelinkt aan uw adres. Op die manier wordt dus ook bijgehouden hoe vaak u de ondergrondse container gebruikt. 

11.    Hoe gaan jullie om met mijn privacy?
Bij het inzamelen van afval, bij het uitvoeren van ons afvalbeleid en bij het innen van de afvalstoffenheffing gebruikt de gemeente Westerveld persoonsgegevens. Wij gaan daarbij zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij hebben met ROVA afspraken gemaakt welke gegevens wij met elkaar delen en met welk doel. Hierin voldoen wij aan alle wettelijke eisen. We hebben hiervoor ook privacyverklaring opgesteld. Die kunt u vinden op Privacyverklaring - Gemeente Westerveld.

Afval scheiden

12.    Ik wil geen afval scheiden. Wat betekent dat?
Afval scheiden is belangrijk voor het milieu. Alleen als u uw afval scheidt, kunnen we de materialen recyclen. Met diftar willen we inwoners aanmoedigen hun afval te scheiden. Scheidt u niet en gooit u alles als restafval weg? Dan betaalt u hogere kosten. Goed scheiden is dus goed voor het milieu en voor uzelf. 

13.    Waarom moeten inwoners afval scheiden? Wat doen producenten en fabrikanten om afval te verminderen?
Ook op andere plekken in de grondstofketen is het scheiden en hergebruik van afval in ontwikkeling. Uiteindelijk hebben we alle schakels hierbij nodig. Ook inwoners. Daarom kunnen we niet vroeg genoeg beginnen en onszelf aanleren om samen zoveel mogelijk ons afval te scheiden.

14.    Waarom doet de gemeente Westerveld niet aan nascheiding?
Alleen pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) kunnen we nascheiden. Groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier, glas en textiel kunnen we niet achteraf uit het restafval halen. Als dit willen hergebruiken, moeten we het dus thuis al scheiden. Ook pmd scheiden we al thuis, omdat de kwaliteit dan beter is (minder vies) en het afval daardoor hoogwaardiger hergebruikt kan worden.

15.    Gaat ROVA ook vaker gft en pmd ophalen? Want als we goed scheiden wordt dat toch alleen maar meer?
We monitoren hoeveel afval in de gemeente Westerveld wordt aangeboden. Als blijkt dat de ophaalfrequentie niet voldoende is, bekijken we wat we hieraan kunnen verbeteren. Ervaringen uit andere gemeenten leren ons dat de meeste huishoudens voldoende hebben aan de gebruikelijke afvalvoorzieningen en hoe vaak die worden geleegd/opgehaald.