Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Over de kosten van deze inzameling en de verwerking van de afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing geheven. Ook al biedt u geen huisvuil voor inzameling aan, dan moet u toch deze heffing betalen.

Voorwaarden

Wanneer wordt u voor de afvalstoffenheffing aangeslagen?

De afvalstoffenheffing bent u verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei.

Kosten

De volgende tarieven afvalstoffenheffing gelden in 2021 voor drie containers: een grijze, een grijze met oranje deksel (voor plastic, blik en drankkarton) en een groene:

Huishouden Tarief
éénpersoonshuishouden € 149,-
tweepersoonshuishouden € 199,-
driepersoonshuishouden € 224,-
meer dan driepersoonshuishouden € 249,-
recreatiewoningen niet-permanent bewoond € 149,-

 

De volgende tarieven gelden in 2021 voor extra container(s):

Extra container Tarief
één extra grijze container € 279,-
extra oranje container(s) € 0,-
extra groene container(s) € 0,-

Aanvraag

(Extra) containers aanvragen

Wilt u gebruik maken van extra containers of staan er geen containers bij de woning, dan kunt u het digitale aanvraagformulier afvalcontainers invullen.

Voor elke extra grijze container geldt in 2021 een tarief van € 279,- per jaar. Voor extra groene of extra oranje containers wordt in 2021 niets in rekening gebracht.

Beschadigde of vermiste container

Als uw container kapot is gegaan of als uw container is vermist, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice van de afvalverwijderaar ROVA. Het telefoonnummer is (038) 427 37 77. U kunt ook een bericht sturen naar het volgende e-mailadres: klantenservice@rova.nl.

Als uw container wordt vermist moet u aangifte doen bij de politie. Wij vragen u om een kopie van het proces-verbaal op te sturen naar ROVA via het eerder genoemde e-mail adres of naar Postbus 200, 8000 AE, Zwolle.

Meer informatie