Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Over de kosten van deze inzameling en de verwerking van de afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing geheven. Ook al biedt u geen huisvuil voor inzameling aan, dan moet u toch deze heffing betalen.

Voorwaarden

Wanneer wordt u voor de afvalstoffenheffing aangeslagen?

De afvalstoffenheffing bent u verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei.

Kosten

De volgende tarieven afvalstoffenheffing gelden in 2020 voor 3 containers: een grijze, een grijze met oranje deksel (voor plastic, blik en drankkarton) en een groene:

  • € 108,- voor éénpersoonshuishouden
  • € 162,- voor tweepersoonshuishouden
  • € 190,- voor driepersoonshuishouden
  • € 217,- voor meer dan driepersoonshuishouden
  • € 110,- voor recreatiewoningen niet-permanent bewoond

De volgende tarieven gelden in 2020 voor extra container(s):

  • € 260,- voor één extra grijze container
  • Voor extra oranje containers worden geen extra kosten in rekening gebracht
  • Voor extra groene containers worden geen extra kosten in rekening gebracht

Aanvraag

Extra containers of staan er geen containers bij de woning

Wilt u gebruik maken van extra containers of staan er geen containers bij de woning, dan kunt u het digitale aanvraagformulier afvalcontainers invullen.

Voor elke extra grijze container geldt in 2020 een tarief van € 260,- per jaar. Voor extra groene of extra oranje containers wordt niets in rekening gebracht.

Beschadigde of vermiste container

Als uw container kapot is gegaan of als uw container is vermist, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice van de afvalverwijderaar ROVA. Het telefoonnummer is (038) 427 37 77. U kunt ook een bericht sturen naar het volgende e-mailadres: klantenservice@rova.nl.

Als uw container wordt vermist moet u aangifte doen bij de politie. Wij vragen u om een kopie van het proces-verbaal op te sturen naar ROVA via het eerder genoemde e-mail adres of naar Postbus 200, 8000 AE, Zwolle.

Meer informatie: