Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Over de kosten van deze inzameling en de verwerking van de afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing geheven. Ook al biedt u geen huisvuil voor inzameling aan, dan moet u toch deze heffing betalen.

Voorwaarden

Wanneer wordt u voor de afvalstoffenheffing aangeslagen?

De afvalstoffenheffing bent u verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei.

Kosten

De volgende tarieven afvalstoffenheffing gelden in 2023 voor drie containers: een grijze, een grijze met oranje deksel (voor plastic, blik en drankkarton) en een groene:

Huishouden Tarief
éénpersoonshuishouden € 204,-
tweepersoonshuishouden € 274,-
driepersoonshuishouden € 310,-
meer dan driepersoonshuishouden € 340,-
recreatiewoningen niet-permanent bewoond € 204,-

 

De volgende tarieven gelden in 2023 voor extra container(s):

Extra container Tarief
één extra grijze container € 360,-
eerste extra oranje container €     0,-
2e en volgende extra oranje container, per container €   25,-
eerste extra groene container €     0,-
2e en volgende extra groene container, per container €   25,-

Aanvraag

Heeft u vragen over:

  • (extra) containers aanvragen;
  • beschadigde container;
  • vermiste container;
  • leging container.

Dan kunt u contact opnemen met ROVA via het contactformulier, via het e-mailadres klantenservice@rova.nl of bel naar de klantenservice van ROVA op telefoonnummer: (038) 427 37 77. Meer informatie kunt u lezen bij het onderwerp containers.

Meer informatie