Afvalstoffenheffing

De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Over de kosten van deze inzameling en de verwerking van de afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing geheven. Ook al biedt u geen huisvuil voor inzameling aan, dan moet u toch deze heffing betalen.

Voorwaarden

Wanneer wordt u voor de afvalstoffenheffing aangeslagen?

De afvalstoffenheffing bent u verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei.

Kosten

De volgende tarieven afvalstoffenheffing gelden in 2019 voor 3 containers: een grijze, een grijze met oranje deksel (voor plastic, blik en drankkarton) en een groene:

  • € 103,- voor éénpersoonshuishouden
  • € 155,- voor tweepersoonshuishouden
  • € 181,- voor driepersoonshuishouden
  • € 207,- voor meer dan driepersoonshuishouden
  • € 103,- voor recreatiewoningen niet-permanent bewoond

De volgende tarieven gelden in 2019 voor extra container(s):

  • € 250,- één extra grijze container
  • €   62,- één extra oranje container
  • €   62,- één extra groene container

Aanvraag

Extra containers of staan er geen containers bij de woning

Wilt u gebruik maken van extra containers of staan er geen containers bij de woning, dan kunt u het digitale aanvraagformulier afvalcontainers invullen.

Voor elke extra container geldt in 2019 een tarief van € 250,- per jaar (grijs) en € 62,- (groen en oranje).

Beschadigde of vermiste container

Als uw container kapot is gegaan of als uw container is vermist, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice van de afvalverwijderaar ROVA. Het telefoonnummer is (038) 427 37 77. U kunt ook een bericht sturen naar het volgende e-mailadres: klantenservice@rova.nl.

Als uw container wordt vermist moet u aangifte doen bij de politie. Wij vragen u om een kopie van het proces-verbaal op te sturen naar ROVA via het eerder genoemde e-mail adres of naar Postbus 200, 8000 AE, Zwolle.

Meer informatie: