No cure no pay

Hoe werkt no cure no pay?

Als u een gespecialiseerd bureau inschakelt en de WOZ-waarde wordt verlaagd, dan zal uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen worden verminderd en dan moet de gemeente een wettelijke kostenvergoeding betalen aan dit bureau. Het is belangrijk om te weten dat deze dienstverleners voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, de volgende wettelijke kostenvergoeding krijgen:

  • Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 261,00;
  • Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 261,00;
  • Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 257,00.

De totale vergoeding van de gemeente aan de dienstverlener voor een normaal bezwaarschrift bedraagt dus € 779,00.

De gemeente maakt dus meer kosten wanneer een gespecialiseerd bureau wordt ingeschakeld en uiteindelijk de waarde wordt gewijzigd, dan wanneer u dit zelf doet.  Terwijl de wijze van bezwaarafhandeling van uw eigen bezwaar door de gemeente hetzelfde is, als wanneer deze door een gespecialiseerd bedrijf zou worden ingediend.

In de praktijk betekent dit dus dat een vermindering van uw WOZ-waarde (en uw OZB-aanslag) met een gering bedrag, de kosten die de gemeente aan het bureau moet vergoeden kunnen oplopen tot ongeveer € 780. Als u het bezwaarschrift zelf indient en de WOZ-waarde wordt ook verlaagd, blijft een wettelijke kostenvergoeding achterwege en kost dit de gemeente (gemeenschap) geen geld.

Ondanks dat u zelf heel makkelijk bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde, heeft u als burger altijd de mogelijkheid om u bij te laten staan door een externe deskundige.

Niet eens met de waarde?

De gemeente Westerveld doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, maakt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift aan ons kenbaar. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er ook geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Heeft u vragen? Belt u dan met een van onze medewerkers via telefoonnummer 14 0521 of reageer via info@gemeentewesterveld. En doet u dat vooral als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!