No cure no pay

In de pers verschijnen regelmatig berichten van dienstverleners die zich opwerpen als belangenbehartiger voor u bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde, omdat dit voor u als burger erg moeilijk zou zijn.

Echter bezwaar maken is voor u altijd gratis en u heeft er maar zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. U weet immers zelf vaak heel goed waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Meestal werken dit soort bureaus op basis van “No cure, no pay”. Dit betekent dat als zij geen resultaat voor u bewerkstelligen u er ook niet voor hoeft te betalen. Als er wel resultaat wordt behaald, dan betaalt de gemeente (gemeenschap) de wettelijke kostenvergoeding.

Dit klinkt erg mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Als u een gespecialiseerd bureau inschakelt en de WOZ-waarde wordt verlaagd, dan zal uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen worden verminderd en dan moet de gemeente een wettelijke kostenvergoeding betalen aan dit bureau. Het is belangrijk om te weten dat deze dienstverleners voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd, de volgende wettelijke kostenvergoeding krijgen:

  • Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift € 254,00
  • Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting € 254,00
  • Vergoeding voor het indienen taxatierapport € 257,00

De totale vergoeding van de gemeente aan de dienstverlener voor een normaal bezwaarschrift bedraagt dus € 765,00.

De gemeente maakt dus meer kosten wanneer een gespecialiseerd bureau wordt ingeschakeld en uiteindelijk de waarde wordt gewijzigd, dan wanneer u dit zelf doet.  Terwijl de wijze van bezwaarafhandeling van uw eigen bezwaar door de gemeente hetzelfde is, als wanneer deze door een gespecialiseerd bedrijf zou worden ingediend.

In de praktijk betekent dit dus dat een vermindering van uw WOZ-waarde (en uw OZB-aanslag) met een gering bedrag, de kosten die de gemeente aan het bureau moet vergoeden kunnen oplopen tot ruim € 750. Als u het bezwaarschrift zelf indient en de WOZ-waarde wordt ook verlaagd, blijft een wettelijke kostenvergoeding achterwege en kost dit de gemeente (gemeenschap) geen geld.

Niet eens met de waarde?

De gemeente Westerveld doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt, maakt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift aan ons kenbaar. Hoe u dit kunt doen staat hier beschreven. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er ook geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Heeft u vragen? Belt u dan met een van onze medewerkers via telefoonnummer 14 0521 of reageer via info@gemeentewesterveld. En doet u dat vooral als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!