Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De waarde van een onroerende zaak wordt door verschillende instanties gebruikt voor de vaststelling van belastingen en heffingen.

De gemeente gebruikt de waarde voor de berekening van de OZB en rioolheffing. De Belastingdienst gebruikt de waarde voor de aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Het waterschap gebruikt de waarde als grondslag voor de omslag gebouwd.