Ik moet binnen zes weken bezwaar maken. Wanneer begint deze termijn te lopen?

De termijn loopt vanaf de eerste dag na dagtekening van de waardebeschikking. Een uitzondering geldt voor de beschikking die pas wordt ontvangen na de dagtekening. Dit kan blijken uit het poststempel.

In een dergelijke situatie geldt de datum van ontvangst als aanvang van de termijn.