Wordt er rekening gehouden met een daling na de waardepeildatum?

Wij hebben de waarde van uw onroerende zaak bepaald met behulp van marktgegevens die het waardeniveau op 1 januari vóór het geldende belastingjaar weergeven. Voor het belastingjaar 2020 is deze waardepeildatum dus 1 januari 2019.

Wanneer er sprake is van lagere transactiecijfers als gevolg van de crisis op de onroerend goed markt rond deze waardepeildatum, dan zal deze ontwikkeling in de waardebepaling worden meegenomen. Blijkt dat de transactiecijfers als gevolg van deze crisis later in het jaar nog verder zullen dalen, dan heeft dit geen gevolgen voor de vastgestelde waarde voor het desbetreffende belastingjaar. Dit geldt uiteraard ook voor stijgende transactiecijfers. Deze marktontwikkelingen worden dan in het volgende belastingjaar meegenomen, uitgaande van de waardeontwikkeling op de volgende waardepeildatum.