Zijn er uitgebreidere gegevens beschikbaar over de onderbouwing van de waardevaststelling?

In eerste instantie kan iedere ontvanger van een waardebeschikking een nadere onderbouwing van de waardevaststelling verkrijgen in de vorm van een taxatieverslag. Uit dit taxatieverslag moet blijken welke objectgegevens en marktgegevens ten grondslag hebben gelegen aan de taxatie.

Een dergelijk taxatieverslag kan niet worden vergeleken met een uitgebreid taxatierapport welke door bijvoorbeeld een makelaar wordt opgesteld. Het taxatieverslag die de gemeente verstrekt, voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling Instructie Waardebepaling Wet WOZ.