Waarvoor dient de opbrengst van de OZB eigenlijk?

Deze dient om gemeentelijke voorzieningen op peil te houden en waar mogelijk zelfs te verbeteren.

Een gelijkblijvende opbrengst

Uitgangspunt bij de onroerendezaakbelastingen is een gelijkblijvende opbrengst (afgezien van een jaarlijkse inflatiecorrectie).